Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất sản phẩm khác từ cao su2219
2Sản xuất sản phẩm từ plastic2220
3Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
4Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
5Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
6Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
7Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
8Bốc xếp hàng hóa5224
9Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ5225
10Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH SX TM NHỰA VẠN HỢP TINH, Mã số thuế: 3702914176, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Kho số 4, Số 1/57, Khu phố Bình Thuận 2, Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà THÒNG CHỦ THÀNH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất sản phẩm từ plastic.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH SX TM THÀNH GIA PHÚC

Mã số thuế: 0314416094

CÔNG TY TNHH SX TM THREE CAFE

Mã số thuế: 0316363835

CÔNG TY TNHH SX TM THIÊN BẢO

Mã số thuế: 4201752159

CÔNG TY TNHH SX TM THIÊN BẢO

Mã số thuế: 1201647575

CÔNG TY TNHH SX TM THANH XUÂN

Mã số thuế: 1201602133

CÔNG TY TNHH SX TM THANH LY

Mã số thuế: 0314540045

CÔNG TY TNHH SX TM THANH LOAN

Mã số thuế: 0316186047

CÔNG TY TNHH SX TM THANH KỲ

Mã số thuế: 4201935138

CÔNG TY TNHH SX TM THANH HƯƠNG

Mã số thuế: 5200889480

CÔNG TY TNHH SX TM THANH DUY

Mã số thuế: 0314649229

CÔNG TY TNHH SX TM TCT

Mã số thuế: 4201894996

CÔNG TY TNHH SX TM TCS GOLD COFFE

Mã số thuế: 3603795626

CÔNG TY TNHH SX TM TAM PHÚ NGUYÊN

Mã số thuế: 1101964901

CÔNG TY TNHH SX TM SƠN NAM

Mã số thuế: 5801456266

CÔNG TY TNHH SX TM SƠN HÀ

Mã số thuế: 0315546642

CÔNG TY TNHH SX TM SÁU BÌNH MINH

Mã số thuế: 1500969443

CÔNG TY TNHH SX TM SÁU BÌNH MINH HG

Mã số thuế: 6300319013

CÔNG TY TNHH SX TM SUNFLOWER

Mã số thuế: 0315651735

CÔNG TY TNHH SX TM SONG QUÂN

Mã số thuế: 0315091152

CÔNG TY TNHH SX TM SONG MY

Mã số thuế: 5801434061

CÔNG TY TNHH SX TM QUỐC THỊNH

Mã số thuế: 3702930040

CÔNG TY TNHH SX TM QUỐC KHANG

Mã số thuế: 0313615724

CÔNG TY TNHH SX TM QUẢNG PHÁT

Mã số thuế: 0315822437

CÔNG TY TNHH SX TM QT XINLONG

Mã số thuế: 1101878794

CÔNG TY TNHH SX TM PHỤNG NHI

Mã số thuế: 3702846649

CÔNG TY TNHH SX TM PHẠM GIA HƯNG

Mã số thuế: 4201631806

CÔNG TY TNHH SX TM PHƯỚC PHÚ

Mã số thuế: 4101540658

CÔNG TY TNHH SX TM PHƯƠNG HƯNG

Mã số thuế: 0315284732

CÔNG TY TNHH SX TM PHÚC THỊNH

Mã số thuế: 1201607325

CÔNG TY TNHH SX TM PHÚC QUANG

Mã số thuế: 1201635298

CÔNG TY TNHH SX TM PHÚC NGUYÊN PHÁT

Mã số thuế: 1201152043

CÔNG TY TNHH SX TM PHÚC HƯNG

Mã số thuế: 0316256706

CÔNG TY TNHH SX TM PHÚC AN NAM

Mã số thuế: 0315702193

CÔNG TY TNHH SX TM NỘI THẤT GIA HUY

Mã số thuế: 0315125919

CÔNG TY TNHH SX TM NƯỚC VIỆT

Mã số thuế: 0314402990

CÔNG TY TNHH SX TM NP OIL

Mã số thuế: 1101787346

CÔNG TY TNHH SX TM NHỰT TRƯỜNG

Mã số thuế: 1501109190

Tìm thông tin Doanh nghiệp