Ngành nghề kinh doanh

1Cơ sở lưu trú khác5590

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÒNG TRỌ KHANG CƯỜNG (Tên nước ngoài: DNTN PT KC), Mã số thuế: 3702914063, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thửa số 685, Tờ bản đồ số 8,Tổ 4, Khu Phố Khánh Hoà, Phường Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Hà Trọng Vương

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Cơ sở lưu trú khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÚ HÒA

Mã số thuế: 6100676603

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÚ HÒA HƯNG

Mã số thuế: 2200619866

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÚ HÀO

Mã số thuế: 3501752870

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÚ HÀO HD

Mã số thuế: 0801193716

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÚ HUYỀN

Mã số thuế: 2600864397

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÚ HOAN MINH

Mã số thuế: 2801689120

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÚ HINH

Mã số thuế: 3901004904

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÚ GIA VŨ

Mã số thuế: 0401435174

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÚ GIA PHÁT

Mã số thuế: 3602291231

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÚ DIỆP

Mã số thuế: 1701508153

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÚ DIÊM

Mã số thuế: 3603061632

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÚ ANH QUÂN

Mã số thuế: 3501922177

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÙNG TOÀN

Mã số thuế: 2901574839

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÙNG THẢO

Mã số thuế: 2901753732

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÙNG SÁNG

Mã số thuế: 1201477517

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÙNG DUY VŨ

Mã số thuế: 0313245953

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÙ VĂN SẲN

Mã số thuế: 2001292006

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÙ VĂN KHÊN

Mã số thuế: 1702079468

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÙ THANH TÚ

Mã số thuế: 1701970632

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÙ SA

Mã số thuế: 3800674885

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÔNG PHƯƠNG

Mã số thuế: 0700519760

Tìm thông tin Doanh nghiệp