Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất bột giấy, giấy và bìa1701
2Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa1702
3Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu1709
4In ấn1811
5Sản xuất sản phẩm từ plastic2220
6Đại lý, môi giới, đấu giá4610
7Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
8Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
9Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
10Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm6622
11Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
12Kiểm tra và phân tích kỹ thuật7120
13Cho thuê xe có động cơ7710
14Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN VÀ KHO BÃI TRƯỜNG THỊNH, Mã số thuế: 3702914056, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 29C, Khu phố Nội Hoá 1, Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN NGỌC HIỆP

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kiểm tra và phân tích kỹ thuật.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp