Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất hoá chất cơ bản2011
2Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh2023
3Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
4Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
5Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
6Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
7Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu6619
8Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
9Hoạt động tư vấn quản lý7020
10Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
11Dịch vụ đóng gói8292

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN AURUMALIVE JSC, Mã số thuế: 3702880456, được thành lập ngày 03/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 47/19 Bùi Văn Bình, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Việt Thành

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN AUTOMAC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108777112

CÔNG TY CỔ PHẦN AUTOLEG

Mã số thuế: 0315583210

CÔNG TY CỔ PHẦN AUTOID

Mã số thuế: 0105198692

CÔNG TY CỔ PHẦN AUTOFARM

Mã số thuế: 0107577103

CÔNG TY CỔ PHẦN AUTOCAR

Mã số thuế: 0316920892

CÔNG TY CỔ PHẦN AUTOBIZBOOK

Mã số thuế: 0316371138

CÔNG TY CỔ PHẦN AUTOBIZAPP

Mã số thuế: 0316328220

CÔNG TY CỔ PHẦN AUTO ĐÔNG ĐÔ

Mã số thuế: 0106857789

CÔNG TY CỔ PHẦN AUTO XUYÊN VIỆT

Mã số thuế: 0109155548

CÔNG TY CỔ PHẦN AUTO VIỆT HƯNG

Mã số thuế: 0106885810

CÔNG TY CỔ PHẦN AUTO ONLINE

Mã số thuế: 0315103778

CÔNG TY CỔ PHẦN AUTO ONLINE (NTNN)

Mã số thuế: 0315715844

CÔNG TY CỔ PHẦN AUTO HẢI DƯƠNG

Mã số thuế: 0801082491

CÔNG TY CỔ PHẦN AUTO HÀ ĐÔNG

Mã số thuế: 0107735310

CÔNG TY CỔ PHẦN AUTO HTC

Mã số thuế: 0314472067

CÔNG TY CỔ PHẦN AUTO HOME

Mã số thuế: 0315366103

CÔNG TY CỔ PHẦN AUTO GIA CÁT

Mã số thuế: 0316382098

CÔNG TY CỔ PHẦN AUTO FOR LIFE

Mã số thuế: 0801189300

CÔNG TY CỔ PHẦN AUTO CARE

Mã số thuế: 3502327420

CÔNG TY CỔ PHẦN AUTO AIRWAYS

Mã số thuế: 0108277776

CÔNG TY CỔ PHẦN AUTO 88

Mã số thuế: 0109493603

CÔNG TY CỔ PHẦN AUTO 79

Mã số thuế: 3702991903

CÔNG TY CỔ PHẦN AUTO 568

Mã số thuế: 0108295567

CÔNG TY CỔ PHẦN AUTO 247

Mã số thuế: 0315119464

CÔNG TY CỔ PHẦN AUTHENTIC HOME AWAY

Mã số thuế: 0313631772

CÔNG TY CỔ PHẦN AUSTRONG GROUP

Mã số thuế: 2301030876

CÔNG TY CỔ PHẦN AUSTFEED HOÀ BÌNH

Mã số thuế: 5400409558

CÔNG TY CỔ PHẦN AUSTDOOR NINH BÌNH

Mã số thuế: 2700568539

CÔNG TY CỔ PHẦN AUSMART

Mã số thuế: 0316422262

Tìm thông tin Doanh nghiệp