Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác1621
2Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện1629
3Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít2022
4Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH VIETA INTERIOR, Mã số thuế: 3702880287, được thành lập ngày 04/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 73/2, khu phố Bình Quới B, Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Tri Túc

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH VIETCHEMICO

Mã số thuế: 0313274351

CÔNG TY TNHH VIETCHEM JAPAN

Mã số thuế: 0314219307

CÔNG TY TNHH VIETCHEM JAPAN

Mã số thuế: 0313645510

CÔNG TY TNHH VIETCHART

Mã số thuế: 0201957078

CÔNG TY TNHH VIETCHARIS

Mã số thuế: 0106471383

CÔNG TY TNHH VIETCHAIN

Mã số thuế: 0107771446

CÔNG TY TNHH VIETCG

Mã số thuế: 0106885377

CÔNG TY TNHH VIETCD

Mã số thuế: 0109239607

CÔNG TY TNHH VIETCATS

Mã số thuế: 1801526004

CÔNG TY TNHH VIETCAS

Mã số thuế: 0312991074

CÔNG TY TNHH VIETCASTOR

Mã số thuế: 0315613673

CÔNG TY TNHH VIETCASH

Mã số thuế: 0108149037

CÔNG TY TNHH VIETCARE SOLUTIONS

Mã số thuế: 0311380114

CÔNG TY TNHH VIETCARE PHARMA

Mã số thuế: 0316350258

CÔNG TY TNHH VIETCARE HÀ NỘI

Mã số thuế: 0106347386

CÔNG TY TNHH VIETCAM AGRI

Mã số thuế: 0313936830

CÔNG TY TNHH VIETCABLE CONSULT

Mã số thuế: 2600960069

CÔNG TY TNHH VIETBUY THĂNG LONG

Mã số thuế: 0106760970

CÔNG TY TNHH VIETBUDO

Mã số thuế: 0401701122

CÔNG TY TNHH VIETBRILLIANT LABS

Mã số thuế: 0314695715

CÔNG TY TNHH VIETBRANDS

Mã số thuế: 0312311152

CÔNG TY TNHH VIETBOUNDS

Mã số thuế: 0316905125

CÔNG TY TNHH VIETBIZ THƯƠNG MẠI

Mã số thuế: 0106185230

CÔNG TY TNHH VIETBILL

Mã số thuế: 0313891322

CÔNG TY TNHH VIETBEST

Mã số thuế: 0314523025

CÔNG TY TNHH VIETBELIEF

Mã số thuế: 0106911210

CÔNG TY TNHH VIETBEKO

Mã số thuế: 0314325626

CÔNG TY TNHH VIETBEKO

Mã số thuế: 0313518840

CÔNG TY TNHH VIETBEAUTY

Mã số thuế: 0314649821

CÔNG TY TNHH VIETBE HÀ TĨNH

Mã số thuế: 3001682551

CÔNG TY TNHH VIETBAY

Mã số thuế: 0201778921

CÔNG TY TNHH VIETBANGLA PVT

Mã số thuế: 0315236601

CÔNG TY TNHH VIETBAMBOO

Mã số thuế: 0106172827

CÔNG TY TNHH VIETBAMBOO LAND

Mã số thuế: 0315576012

CÔNG TY TNHH VIETAXE – CANADA

Mã số thuế: 0108871919

CÔNG TY TNHH VIETAUS

Mã số thuế: 0315397447

CÔNG TY TNHH VIETART TRAVEL

Mã số thuế: 0401596830

CÔNG TY TNHH VIETART OOH

Mã số thuế: 0401475963

CÔNG TY TNHH VIETART OOH

Mã số thuế: 0401467659

CÔNG TY TNHH VIETART MEDIA

Mã số thuế: 0401598813

CÔNG TY TNHH VIETART FOOD & BEVERAGE

Mã số thuế: 0401820472

CÔNG TY TNHH VIETART EVENT

Mã số thuế: 0401531777

CÔNG TY TNHH VIETAPPS

Mã số thuế: 0316251056

CÔNG TY TNHH VIETAMAN FURNITURE

Mã số thuế: 3603758977

CÔNG TY TNHH VIETALPHA

Mã số thuế: 0315556714

CÔNG TY TNHH VIETALIA

Mã số thuế: 4201550177

CÔNG TY TNHH VIETAIWAN TRAVEL

Mã số thuế: 0401976889

CÔNG TY TNHH VIETAGR

Mã số thuế: 3702868762

CÔNG TY TNHH VIETABROADER

Mã số thuế: 0313862441

CÔNG TY TNHH VIETABLE

Mã số thuế: 0316478970

Tìm thông tin Doanh nghiệp