Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
2Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
3Bán buôn tổng hợp4690

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HƯNG VẠN THÀNH (Tên nước ngoài: HUNG VAN THANH TRADING COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 3702879813, được thành lập ngày 03/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 0389, đường Lê Hoàn, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thị Như Huỳnh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HƯƠNG TRI

Mã số thuế: 6001398715

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HƯƠNG THU

Mã số thuế: 0201128472

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HƯƠNG HÀ

Mã số thuế: 2901216304

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HƯƠNG HUY

Mã số thuế: 2801893415

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HƯƠNG DUY

Mã số thuế: 3100996037

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HƯƠNG BÁ

Mã số thuế: 6001398088

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HƯNG ÍCH

Mã số thuế: 4201176459

Tìm thông tin Doanh nghiệp