Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động bảo vệ cá nhân8010

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH BẢO VỆ QUANG TRUNG, Mã số thuế: 3702852233, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 12, Đường D6, Khu dân cư phát triển đô thị Tân Bình, Khu phố Tân Phước, Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thị Làn

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động bảo vệ cá nhân.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH BẢO VỆ THỰC VẬT MT

Mã số thuế: 1602075269

CÔNG TY TNHH BẢO VỆ THƯỢNG PHONG

Mã số thuế: 3702751556

CÔNG TY TNHH BẢO VỆ THĂNG LONG

Mã số thuế: 0107554882

CÔNG TY TNHH BẢO VỆ THÁI BÌNH 24H

Mã số thuế: 3702890750

CÔNG TY TNHH BẢO VỆ THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 0316282706

CÔNG TY TNHH BẢO VỆ THÀNH DOANH

Mã số thuế: 2400815233

CÔNG TY TNHH BẢO VỆ THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 0315417407

CÔNG TY TNHH BẢO VỆ THIÊN LONG

Mã số thuế: 0315532343

CÔNG TY TNHH BẢO VỆ THIÊN AN

Mã số thuế: 0315601082

CÔNG TY TNHH BẢO VỆ THANH LONG

Mã số thuế: 1602130752

CÔNG TY TNHH BẢO VỆ THANH DANH

Mã số thuế: 0316040834

CÔNG TY TNHH BẢO VỆ QUỐC TÍN

Mã số thuế: 0315697553

Tìm thông tin Doanh nghiệp