Ngành nghề kinh doanh

1Dịch vụ liên quan đến in1812
2Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm4651
3Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
4Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4711
5Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
6Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4761
7Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính6202
8Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp8211
9Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
10Giáo dục mẫu giáo8512
11Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559
12Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560
13Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi9511

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH HN ENGLISH CENTER (Tên nước ngoài: HN ENGLISH CENTER COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 3702852025, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 74, Đường ĐX 70, Khu Phố 5, Phường Định Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Đỗ Hoàng Nam

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH HNK VINA

Mã số thuế: 2300943513

CÔNG TY TNHH HNJ VIỆT NAM

Mã số thuế: 1001010316

CÔNG TY TNHH HNJ VIỆT NAM

Mã số thuế: 1000870615

CÔNG TY TNHH HNJ VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312641418

CÔNG TY TNHH HNIT

Mã số thuế: 0105928275

CÔNG TY TNHH HNI TECHIN VIỆT NAM

Mã số thuế: 2301052781

CÔNG TY TNHH HNH

Mã số thuế: 0315918594

CÔNG TY TNHH HNHH

Mã số thuế: 0315569181

CÔNG TY TNHH HNH MOVERS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316222760

CÔNG TY TNHH HNH HÀ NỘI

Mã số thuế: 0108584128

CÔNG TY TNHH HNG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106039399

CÔNG TY TNHH HNG COSMETICS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106655609

CÔNG TY TNHH HNF

Mã số thuế: 0108797077

CÔNG TY TNHH HNF

Mã số thuế: 0108725516

CÔNG TY TNHH HNE

Mã số thuế: 0108701699

CÔNG TY TNHH HNEKEN PAINT VIỆT NAM

Mã số thuế: 4201846960

CÔNG TY TNHH HNC

Mã số thuế: 2802269432

CÔNG TY TNHH HNC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107328315

CÔNG TY TNHH HNC LOGISTICS

Mã số thuế: 0316803395

CÔNG TY TNHH HNC ENGINEERING VINA

Mã số thuế: 0106837976

CÔNG TY TNHH HNC ENGINEERING VINA

Mã số thuế: 0106509855

CÔNG TY TNHH HNC AN NINH VIỆT NAM

Mã số thuế: 2802427008

CÔNG TY TNHH HNB

Mã số thuế: 0310791979

CÔNG TY TNHH HNB VIỆT NAM

Mã số thuế: 1101752248

CÔNG TY TNHH HNB CHEM

Mã số thuế: 1101898254

CÔNG TY TNHH HNA

Mã số thuế: 0601023259

CÔNG TY TNHH HNAM VINA

Mã số thuế: 0901074670

CÔNG TY TNHH HNAK VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109578399

CÔNG TY TNHH HNA STUDIOS

Mã số thuế: 0107056090

CÔNG TY TNHH HNA LÊ VŨ

Mã số thuế: 0107102357

CÔNG TY TNHH HN68

Mã số thuế: 0700818714

CÔNG TY TNHH HN3T

Mã số thuế: 4300799415

CÔNG TY TNHH HN-TRACY NGUYỄN

Mã số thuế: 0108736839

CÔNG TY TNHH HN WONDER

Mã số thuế: 2500654653

CÔNG TY TNHH HN WINDOW VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109349617

CÔNG TY TNHH HN VIỆT SƠN

Mã số thuế: 0108275391

CÔNG TY TNHH HN VINA

Mã số thuế: 0801140922

CÔNG TY TNHH HN TUẤN PHONG

Mã số thuế: 0107712458

CÔNG TY TNHH HN TRAVEL

Mã số thuế: 0314420439

CÔNG TY TNHH HN TOP

Mã số thuế: 0109311941

CÔNG TY TNHH HN PHARMA

Mã số thuế: 0801168903

CÔNG TY TNHH HN NHẬT TÂN

Mã số thuế: 0107017895

CÔNG TY TNHH HN MEDIA GROUP

Mã số thuế: 0109378576

CÔNG TY TNHH HN HỒNG HÀ

Mã số thuế: 0109342072

CÔNG TY TNHH HN HEALTHCARE

Mã số thuế: 0316411454

CÔNG TY TNHH HN GROUPS

Mã số thuế: 0316553586

CÔNG TY TNHH HN GLOBLE DIGITAL

Mã số thuế: 0109377798

CÔNG TY TNHH HN FOOD VINA

Mã số thuế: 2500630282

Tìm thông tin Doanh nghiệp