Ngành nghề kinh doanh

1Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
2Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
3Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
4Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
5Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
6Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
7Vận tải đường ống49400
8Cho thuê xe có động cơ7710
9Cho thuê ôtô77101
10Cho thuê xe có động cơ khác77109
11Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí77210
12Cho thuê băng, đĩa video77220
13Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác77290
14Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
15Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp77301
16Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng77302
17Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)77303
18Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu77309
19Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính77400
20Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
21Cung ứng lao động tạm thời78200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Con Sen 3g (Tên nước ngoài: CON SEN 3G COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 3702822535, được thành lập ngày 24/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 97 đường DX 085, khu phố 03, Phường Hiệp An, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Đức Hiền

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH CORE TECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109404459

CÔNG TY TNHH CORE M - TECH VINA

Mã số thuế: 2300902891

CÔNG TY TNHH CORDYCEPS VIỆT

Mã số thuế: 0108186543

CÔNG TY TNHH CORBETTS CONSULTING

Mã số thuế: 0315945887

CÔNG TY TNHH CORACLE CONSULTING

Mã số thuế: 0316942744

CÔNG TY TNHH COPTER EXPRESS

Mã số thuế: 0316949820

CÔNG TY TNHH COPRO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109576867

CÔNG TY TNHH COPORATION RED GINSENG

Mã số thuế: 0108207426

CÔNG TY TNHH COPAR

Mã số thuế: 0315230409

CÔNG TY TNHH COPACK

Mã số thuế: 3702734991

CÔNG TY TNHH COP - GROUP

Mã số thuế: 0109394666

CÔNG TY TNHH COOPERL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315187746

CÔNG TY TNHH COOLMEX

Mã số thuế: 3702633834

CÔNG TY TNHH COOLKINH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108073839

CÔNG TY TNHH COOLDEV

Mã số thuế: 0316640895

CÔNG TY TNHH COOL&AIR; SERVICE

Mã số thuế: 0316721953

CÔNG TY TNHH COOL KIDS THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 0108933192

CÔNG TY TNHH COOKMIX

Mã số thuế: 0314254654

CÔNG TY TNHH CONVOLUTE

Mã số thuế: 0316906337

CÔNG TY TNHH CONVENIENT LIFE

Mã số thuế: 0315022046

CÔNG TY TNHH CONTROL ZED

Mã số thuế: 0316720484

CÔNG TY TNHH CONTORY

Mã số thuế: 0108243216

CÔNG TY TNHH CONTAINER HỒNG KHOA

Mã số thuế: 0201854354

CÔNG TY TNHH CONSTRUCT PHÚ AN

Mã số thuế: 2400916880

CÔNG TY TNHH CONPRO

Mã số thuế: 0108072899

CÔNG TY TNHH CONNECTY

Mã số thuế: 0315004921

CÔNG TY TNHH CONNECTION PORT - COPO

Mã số thuế: 0316860555

CÔNG TY TNHH CONNECTING R&B

Mã số thuế: 0315310781

CÔNG TY TNHH CONNECTHOME

Mã số thuế: 0315269678

CÔNG TY TNHH CONNECTABLE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315999642

CÔNG TY TNHH CONNECT TO WORLD

Mã số thuế: 0316839539

CÔNG TY TNHH CONNECT SOLUTIONS

Mã số thuế: 0109724272

CÔNG TY TNHH CONNECT RISE

Mã số thuế: 0314924411

CÔNG TY TNHH CONNECT GLOBAL

Mã số thuế: 0314907462

CÔNG TY TNHH CONNECT GDSV

Mã số thuế: 0109403913

CÔNG TY TNHH CONNECT CULTURE

Mã số thuế: 0314844501

CÔNG TY TNHH CONGGOLF

Mã số thuế: 2301052171

CÔNG TY TNHH CONFIANCE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108236674

CÔNG TY TNHH CONEXIOR

Mã số thuế: 0316822743

CÔNG TY TNHH CONEKDUCA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108400243

CÔNG TY TNHH CONCEPT GREEN

Mã số thuế: 0314992651

CÔNG TY TNHH CON ĐƯỜNG MƠ

Mã số thuế: 0316429589

CÔNG TY TNHH CON SỐ THÔNG MINH

Mã số thuế: 0315247829

Tìm thông tin Doanh nghiệp