Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất hoá chất cơ bản2011

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH U TEX (Tên nước ngoài: U TEX COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 3702790509, được thành lập ngày 16/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Lô A_9D_CN, Khu công nghiệp Bàu Bàng, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà CHUANG, KAI-SHEN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất hoá chất cơ bản.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH UAGRI

Mã số thuế: 0313779377

CÔNG TY TNHH UAGRI

Mã số thuế: 0313773544

CÔNG TY TNHH UAG VIET NAM

Mã số thuế: 0316282181

CÔNG TY TNHH UA TEK

Mã số thuế: 0315301642

CÔNG TY TNHH U2 VIỆT NAM

Mã số thuế: 0601194695

CÔNG TY TNHH U2 ACADEMY

Mã số thuế: 0316117188

CÔNG TY TNHH U.SKILLS

Mã số thuế: 0310350780

CÔNG TY TNHH U.SAVE

Mã số thuế: 0312112340

CÔNG TY TNHH U.S.T VIỆT NAM

Mã số thuế: 3701733064

CÔNG TY TNHH U.S.BEAUTY CENTER

Mã số thuế: 0107659028

CÔNG TY TNHH U.S WIFI

Mã số thuế: 0315284683

CÔNG TY TNHH U.S PHAR

Mã số thuế: 0312488216

CÔNG TY TNHH U.P.S VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109297888

CÔNG TY TNHH U.P.M

Mã số thuế: 0316664832

CÔNG TY TNHH U.P OFFICE SOLUTION

Mã số thuế: 0316333171

CÔNG TY TNHH U.O.C TOÀN CẦU

Mã số thuế: 0109186881

CÔNG TY TNHH U.N.I.K

Mã số thuế: 0312005155

CÔNG TY TNHH U.K VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108582709

CÔNG TY TNHH U.K VINA

Mã số thuế: 0313230900

CÔNG TY TNHH U-YU DOG SALON

Mã số thuế: 0316255438

CÔNG TY TNHH U-WELL IMC VINA

Mã số thuế: 0105951683

CÔNG TY TNHH U-WEAR GARMENT

Mã số thuế: 0315551480

CÔNG TY TNHH U-TEK VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314747610

CÔNG TY TNHH U-TECH VINA

Mã số thuế: 2400798330

CÔNG TY TNHH U-TECH VINA

Mã số thuế: 2400779352

CÔNG TY TNHH U-SHINE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107250041

CÔNG TY TNHH U-SHIN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109276260

CÔNG TY TNHH U-ONE FORYOU VIỆT NAM

Mã số thuế: 2500520547

CÔNG TY TNHH U-ONE COMTECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 2500516068

CÔNG TY TNHH U-NICA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315521729

CÔNG TY TNHH U-MAC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106405165

CÔNG TY TNHH U-LI

Mã số thuế: 1001073732

CÔNG TY TNHH U-LIGHT

Mã số thuế: 0316206568

CÔNG TY TNHH U-HOSPITALITY

Mã số thuế: 0104404670

CÔNG TY TNHH U-HOSPITALITY

Mã số thuế: 0102044143

CÔNG TY TNHH U-HAPPY

Mã số thuế: 2802485578

CÔNG TY TNHH U-FOOD

Mã số thuế: 0314134131

CÔNG TY TNHH U-FIRST

Mã số thuế: 0312919198

CÔNG TY TNHH U-BIN-VINA

Mã số thuế: 2300943288

CÔNG TY TNHH U-BASE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108589158

CÔNG TY TNHH U&I MEDIA PRODUCTIONS

Mã số thuế: 0401820698

CÔNG TY TNHH U&EYE

Mã số thuế: 0315866586

CÔNG TY TNHH U&D; FABRIC

Mã số thuế: 3702979783

CÔNG TY TNHH U&D GROUP

Mã số thuế: 3702809365

CÔNG TY TNHH U&C; INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0316324385

CÔNG TY TNHH U&N DESIGN

Mã số thuế: 0314203466

CÔNG TY TNHH U&I

Mã số thuế: 0314223286

CÔNG TY TNHH U TRADE

Mã số thuế: 0312143490

Tìm thông tin Doanh nghiệp