Ngành nghề kinh doanh

1Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
2Bán buôn đồ uống4633

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MTV QUÁN ĂN HỒNG NGỌC, Mã số thuế: 3702789937, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thửa đất số 167, Tờ bản đồ số 35, Khu phố 8, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THÀNH VŨ

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ ACB

Mã số thuế: 0311290809

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ MERICA

Mã số thuế: 0312851895

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ MERICA

Mã số thuế: 0312660869

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ K&L;

Mã số thuế: 0109179475

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ HERMES

Mã số thuế: 0401792761

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ 3D

Mã số thuế: 0311934972

CÔNG TY TNHH MTV QUÝ THÀNH TÀI

Mã số thuế: 1402007945

CÔNG TY TNHH MTV QUÝ PHƯỚC

Mã số thuế: 2902063971

CÔNG TY TNHH MTV QUÝ NGỌC PHÁT

Mã số thuế: 4101545670

CÔNG TY TNHH MTV QUÝ NGUYỄN HỮU

Mã số thuế: 0402095026

CÔNG TY TNHH MTV QUÝ LỢI

Mã số thuế: 5701957389

CÔNG TY TNHH MTV QUÝ LINH

Mã số thuế: 0311002578

CÔNG TY TNHH MTV QUÝ KHANG

Mã số thuế: 0108768238

CÔNG TY TNHH MTV QUÝ HOÀNG HUY

Mã số thuế: 0401918284

CÔNG TY TNHH MTV QUÝ CHÂU

Mã số thuế: 2200732702

CÔNG TY TNHH MTV QUÝ BẢO KHANG

Mã số thuế: 0401898292

CÔNG TY TNHH MTV QUÍ THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 2200794219

CÔNG TY TNHH MTV QUÂN TRƯỜNG PHÁT

Mã số thuế: 0401763496

CÔNG TY TNHH MTV QUÂN TIẾN PHÁT

Mã số thuế: 4201866477

CÔNG TY TNHH MTV QUÂN SƠN LẠNG SƠN

Mã số thuế: 4900796078

CÔNG TY TNHH MTV QUÂN PHƯỢNG

Mã số thuế: 6400405393

CÔNG TY TNHH MTV QUÂN PHƯƠNG

Mã số thuế: 0315764425

CÔNG TY TNHH MTV QUÂN PHÁT

Mã số thuế: 6001664734

CÔNG TY TNHH MTV QUÂN MINH NGUYỄN

Mã số thuế: 0401830382

CÔNG TY TNHH MTV QUÂN LÊ

Mã số thuế: 2802865435

CÔNG TY TNHH MTV QUÂN HƯỚNG

Mã số thuế: 4001110274

CÔNG TY TNHH MTV QUÂN HOÀNG PHÁT

Mã số thuế: 0108312660

CÔNG TY TNHH MTV QUÂN HOA

Mã số thuế: 0316207152

CÔNG TY TNHH MTV QUÁN ỐC BỐN LĂM

Mã số thuế: 0312058358

CÔNG TY TNHH MTV QUÁN ĂN ÚT LINH

Mã số thuế: 0314617308

Tìm thông tin Doanh nghiệp