Ngành nghề kinh doanh

1Thu gom rác thải không độc hại3811
2Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp8110
3Đại lý, môi giới, đấu giá4610
4Vận tải hành khách đường bộ khác4932
5Thoát nước và xử lý nước thải3700
6Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
7Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
8Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
9Tái chế phế liệu3830
10Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại3821
11Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
12Vệ sinh chung nhà cửa8121
13Khai thác, xử lý và cung cấp nước3600
14Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
15Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác3900
16Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
17Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - MÔI TRƯỜNG PHÚC KHANG (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH TM - DV - MÔI TRƯỜNG PHÚC KHANG), Mã số thuế: 3702789165, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 51/2/47 L, đường Bình Thung, Khu phố Bình Thung 2, Phường Bình An, TX Dĩ An, Bình Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGÔ NGỌC HIẾU

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Thu gom rác thải không độc hại.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp