Ngành nghề kinh doanh

1Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh0118
2Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp4653
3Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
4Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm0131
5Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
6Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan8130
7Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
8Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
9Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác7729

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH VŨ BÌNH DƯƠNG (Tên nước ngoài: VU BINH DUONG CO., LTD), Mã số thuế: 3702788718, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 9A/3 Đường Nguyễn Du, Khu phố Bình Đáng, Phường Bình Hòa, TX Thuận An, Bình Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà DƯƠNG LÂM VŨ

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH VŨ GIA LIGHTING

Mã số thuế: 2700920849

CÔNG TY TNHH VŨ GIA KIÊN

Mã số thuế: 4000801494

CÔNG TY TNHH VŨ GIA KHOA

Mã số thuế: 3603789365

CÔNG TY TNHH VŨ GIA HẢI PHÒNG

Mã số thuế: 1101937295

CÔNG TY TNHH VŨ GIA HƯNG YÊN

Mã số thuế: 0901080748

CÔNG TY TNHH VŨ GIA HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400518934

CÔNG TY TNHH VŨ GIA HD

Mã số thuế: 0801324140

CÔNG TY TNHH VŨ GIA HDP

Mã số thuế: 3702798138

CÔNG TY TNHH VŨ GIA DESIGN

Mã số thuế: 2601013254

CÔNG TY TNHH VŨ GIA DENTAL LAB

Mã số thuế: 2300896373

CÔNG TY TNHH VŨ GIA DECOR

Mã số thuế: 0106810043

CÔNG TY TNHH VŨ GIA BẢO

Mã số thuế: 3702828985

CÔNG TY TNHH VŨ GIA BP

Mã số thuế: 3801206777

CÔNG TY TNHH VŨ GIA AN

Mã số thuế: 0310065825

CÔNG TY TNHH VŨ GIA 86

Mã số thuế: 2700840664

CÔNG TY TNHH VŨ GIA 395

Mã số thuế: 2500667003

CÔNG TY TNHH VŨ FAMILY

Mã số thuế: 0106720706

CÔNG TY TNHH VŨ DƯƠNG PHÁT

Mã số thuế: 0316102008

CÔNG TY TNHH VŨ DŨNG ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600308839

CÔNG TY TNHH VŨ DŨNG THẨN

Mã số thuế: 0801323813

CÔNG TY TNHH VŨ DUYỆT

Mã số thuế: 1001073228

CÔNG TY TNHH VŨ DUY THỊNH

Mã số thuế: 0401976504

CÔNG TY TNHH VŨ DUY QUANG

Mã số thuế: 3901284313

CÔNG TY TNHH VŨ DUY ANH

Mã số thuế: 1701547508

CÔNG TY TNHH VŨ DOANH NGHIỆP

Mã số thuế: 1001098399

CÔNG TY TNHH VŨ DIGITAL

Mã số thuế: 0315041024

CÔNG TY TNHH VŨ CẨM

Mã số thuế: 5900745854

CÔNG TY TNHH VŨ CƯỜNG PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600985465

CÔNG TY TNHH VŨ CƯƠNG

Mã số thuế: 0900865729

CÔNG TY TNHH VŨ CÁT TƯỜNG

Mã số thuế: 0109144112

CÔNG TY TNHH VŨ CHẤN

Mã số thuế: 3702393540

CÔNG TY TNHH VŨ CHẤN PHONG

Mã số thuế: 0312528941

CÔNG TY TNHH VŨ CHÙA

Mã số thuế: 4201835542

CÔNG TY TNHH VŨ CHÍ THU

Mã số thuế: 2400814159

CÔNG TY TNHH VŨ CHÍ CÔNG

Mã số thuế: 3603685895

CÔNG TY TNHH VŨ CHÂU SƠN

Mã số thuế: 0106517888

CÔNG TY TNHH VŨ CHÂU PHÁT

Mã số thuế: 0315503656

CÔNG TY TNHH VŨ CHÂU LINH

Mã số thuế: 5801195511

CÔNG TY TNHH VŨ CHUNG QUÂN

Mã số thuế: 2901842710

CÔNG TY TNHH VŨ BẰNG

Mã số thuế: 0313162739

CÔNG TY TNHH VŨ BẢO TRAVEL

Mã số thuế: 5801405374

CÔNG TY TNHH VŨ BẢO NINH THUẬN

Mã số thuế: 4500615256

CÔNG TY TNHH VŨ BẢO NGÂN

Mã số thuế: 0105188616

CÔNG TY TNHH VŨ BẢO LONG

Mã số thuế: 3502376065

CÔNG TY TNHH VŨ BẢO KHANG

Mã số thuế: 4001192407

CÔNG TY TNHH VŨ BẢO BẢO

Mã số thuế: 3603628008

CÔNG TY TNHH VŨ BẠCH LONG

Mã số thuế: 1001098818

CÔNG TY TNHH VŨ BÍNH

Mã số thuế: 0315648683

CÔNG TY TNHH VŨ BÌNH EZCHOO

Mã số thuế: 0310452863

Tìm thông tin Doanh nghiệp