Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện1629
2Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế3100

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH CÁCH TƯ ĐỒ (Tên nước ngoài: CACH TU DO CO., LTD), Mã số thuế: 3702750506, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thửa đất số 311, tờ bản đồ số 39, Khu phố 8, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HOÀNG THỊ HẢI

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH CÁNH TIÊN

Mã số thuế: 3603155552

CÔNG TY TNHH CÁNH SÓNG

Mã số thuế: 0105794127

CÔNG TY TNHH CÁNH SEN

Mã số thuế: 0108801090

CÔNG TY TNHH CÁNH SEN VÀNG

Mã số thuế: 3702027110

CÔNG TY TNHH CÁNH SAO

Mã số thuế: 0105010238

CÔNG TY TNHH CÁNH PHẢI CHÂU Á

Mã số thuế: 0314477308

CÔNG TY TNHH CÁNH PHẢI CHÂU Á

Mã số thuế: 0312788107

CÔNG TY TNHH CÁNH KIẾN

Mã số thuế: 0310363476

CÔNG TY TNHH CÁNH DIỀU VÀNG

Mã số thuế: 0401361980

CÔNG TY TNHH CÁNH DIỀU SỐ

Mã số thuế: 0401761202

CÔNG TY TNHH CÁNH DIỀU NHỎ

Mã số thuế: 0316401551

CÔNG TY TNHH CÁNH DIỀU HOTEL

Mã số thuế: 2700579354

CÔNG TY TNHH CÁNH DIỀU CHÂU Á

Mã số thuế: 0314360853

CÔNG TY TNHH CÁNH DIỀU BẠC

Mã số thuế: 0105440216

CÔNG TY TNHH CÁNH CỬA XANH

Mã số thuế: 0315370607

CÔNG TY TNHH CÁNH CỔNG VÀNG

Mã số thuế: 0314547770

CÔNG TY TNHH CÁNH CỔNG CHÂU Á

Mã số thuế: 0108614848

CÔNG TY TNHH CÁNH CUNG VÀNG

Mã số thuế: 0313959806

CÔNG TY TNHH CÁNH CUNG COMMUNICATIONS

Mã số thuế: 0315738947

CÔNG TY TNHH CÁNH BUỒM VÀNG

Mã số thuế: 0315760981

CÔNG TY TNHH CÁNH BUỒM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109107336

CÔNG TY TNHH CÁNH BUỒM NHỎ

Mã số thuế: 0401521472

CÔNG TY TNHH CÁN TÔN LÊ GIA PHÁT

Mã số thuế: 6001499537

CÔNG TY TNHH CÁN THÉP THÀNH LONG

Mã số thuế: 0102035745

CÔNG TY TNHH CÁM

Mã số thuế: 0313650221

CÔNG TY TNHH CÁM SẠCH AN PHÁT

Mã số thuế: 1602132478

CÔNG TY TNHH CÁM SƠN THÀNH

Mã số thuế: 0108029847

CÔNG TY TNHH CÁM HAIR SPA

Mã số thuế: 0315503007

CÔNG TY TNHH CÁI MÂM

Mã số thuế: 0107840280

CÔNG TY TNHH CÁI LÒ NƯỚNG

Mã số thuế: 0315630862

CÔNG TY TNHH CÁI LÒ GẠCH CŨ

Mã số thuế: 0315086360

CÔNG TY TNHH CÁI LÂN TÂN Á

Mã số thuế: 5701846417

CÔNG TY TNHH CÁI LIỀM BẠC

Mã số thuế: 0311948238

CÔNG TY TNHH CÁI GÌ

Mã số thuế: 0309861011

CÔNG TY TNHH CÁI DÙ

Mã số thuế: 0402088269

CÔNG TY TNHH CÁI CÂY XANH XANH

Mã số thuế: 0315062659

CÔNG TY TNHH CÁI CHẢO

Mã số thuế: 4201533220

CÔNG TY TNHH CÁCH ÂM PHÚC HƯNG

Mã số thuế: 0310778689

CÔNG TY TNHH CÁCH YÊU

Mã số thuế: 0316534255

CÔNG TY TNHH CÁCH XANH

Mã số thuế: 3603686458

Tìm thông tin Doanh nghiệp