Ngành nghề kinh doanh

1Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÙI VĂN BÌNH (Tên nước ngoài: BUI VAN BINH PTE), Mã số thuế: 3702750471, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thửa đất số 935, tờ bản đồ số 11, ấp Phú Bưng, Xã Phú Chánh, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà BÙI VĂN BÌNH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BẢO AN ĐT

Mã số thuế: 5701953176

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BẢO AN YB

Mã số thuế: 5200904668

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BẢO AN TH

Mã số thuế: 2802817223

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BẢO AN - TV

Mã số thuế: 2100646288

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BẢN THẢO

Mã số thuế: 4601027356

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BẠN LỰC

Mã số thuế: 4500588034

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BẠCH VIỆT

Mã số thuế: 0400570685

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BẠCH KIM HOA

Mã số thuế: 1801397246

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BĂNG VŨ

Mã số thuế: 4401041307

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BĂNG THẢO

Mã số thuế: 3301309220

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BĂNG DƯƠNG

Mã số thuế: 2200677233

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BĂNG CHÂU

Mã số thuế: 6400162655

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BĂNG BĂNG

Mã số thuế: 6300143183

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÙI VĂN YẾN

Mã số thuế: 3603314971

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÙI VĂN TÂM

Mã số thuế: 0401772821

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÙI VĂN TÀI

Mã số thuế: 1300969171

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÙI VĂN NAM

Mã số thuế: 0311489760

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÙI VĂN MINH

Mã số thuế: 0310536023

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÙI VĂN KHA

Mã số thuế: 3602637585

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÙI VĂN HAI

Mã số thuế: 1702186290

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÙI VĂN DANH

Mã số thuế: 3701785591

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÙI VĂN CHÍ

Mã số thuế: 1701549833

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÙI VĂN BẢY

Mã số thuế: 1702143498

Tìm thông tin Doanh nghiệp