Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn thực phẩm4632
2Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh4723
3Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
4Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)5621
5Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4711
6Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
7Bán buôn gạo4631
8Bán buôn đồ uống4633
9Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ4789

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TÂM TẤT THÀNH (Tên nước ngoài: TAM TAT THANH FOOD CO.,LTD), Mã số thuế: 3702750432, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 21/2 đường 25, khu phố Bình Phú, Phường Bình Chuẩn, TX Thuận An, Bình Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PHAN NGỌC HIẾU

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn thực phẩm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TƯƠI PS

Mã số thuế: 0313681413

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TƯƠI NGON

Mã số thuế: 0312148844

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TƯƠI C&N

Mã số thuế: 0313438955

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TƯ THAO

Mã số thuế: 0108882540

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TÚ TÀI

Mã số thuế: 0315307161

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TÚ LÊ

Mã số thuế: 2802882568

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TÙNG MAI

Mã số thuế: 0105516867

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TÙNG LÂM

Mã số thuế: 0700721550

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TÙNG ANH

Mã số thuế: 2301027591

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TÔ THANH

Mã số thuế: 0316307157

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TÔ HIỆU

Mã số thuế: 0314621801

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TÍN PHÁT

Mã số thuế: 4201559525

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TÌNH NGHĨA

Mã số thuế: 2802850277

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TÌNH ANH

Mã số thuế: 2300767956

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TÂY ĐỨC

Mã số thuế: 0310543895

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TÂN TÚ

Mã số thuế: 2901992709

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TÂN TÀI

Mã số thuế: 0401866082

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TÂN NHIÊN

Mã số thuế: 3901299327

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TÂN HÒA

Mã số thuế: 0106323956

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TÂN HIỆP

Mã số thuế: 3603566834

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TÂN AN

Mã số thuế: 4401012761

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TÂM

Mã số thuế: 0106770785

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TÂM VIỆT

Mã số thuế: 0106681888

Tìm thông tin Doanh nghiệp