Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động cấp tín dụng khác6492
2Bán mô tô, xe máy4541
3Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ CẦM ĐỒ THÀNH LỘC, Mã số thuế: 3702750425, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thửa đất số 883, tờ bản đồ số 11, Khu phố An Thành, PhườngThái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LÊ THỊ SÂU

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động cấp tín dụng khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ HPH

Mã số thuế: 0315897778

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ H86

Mã số thuế: 0315460610

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ GBS

Mã số thuế: 0109726047

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ D-T

Mã số thuế: 0315516479

Tìm thông tin Doanh nghiệp