Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột1062
2Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH NGÔ ĐĂNG HOÀNG, Mã số thuế: 3702750249, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thửa đất số 462, tờ bản đồ số 80, khu phố 4, Phường An Phú, TX Thuận An, Bình Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGÔ ĐĂNG HOÀNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH NGÔI NHÀ LỚN LAND

Mã số thuế: 0107997845

CÔNG TY TNHH NGÔI NHÀ LUÂN ĐÔN

Mã số thuế: 0109072387

CÔNG TY TNHH NGÔI NHÀ KÍNH

Mã số thuế: 0312246986

CÔNG TY TNHH NGÔI NHÀ KILA

Mã số thuế: 0313745586

CÔNG TY TNHH NGÔI NHÀ KHỎE ĐẸP

Mã số thuế: 3603741250

CÔNG TY TNHH NGÔI NHÀ KHÁNH THIỆN

Mã số thuế: 0105973197

CÔNG TY TNHH NGÔI NHÀ IDEAZ

Mã số thuế: 0109254098

CÔNG TY TNHH NGÔI NHÀ HỮU CƠ

Mã số thuế: 0107122265

CÔNG TY TNHH NGÔI NHÀ HOA MẪU ĐƠN

Mã số thuế: 0313664707

CÔNG TY TNHH NGÔI NHÀ HIỆN ĐẠI

Mã số thuế: 2802561282

CÔNG TY TNHH NGÔI NHÀ HATT

Mã số thuế: 0314320360

CÔNG TY TNHH NGÔI NHÀ HABANA

Mã số thuế: 0104001936

CÔNG TY TNHH NGÔI NHÀ GỖ

Mã số thuế: 3702539775

CÔNG TY TNHH NGÔI NHÀ GẤU TRÚC

Mã số thuế: 0106194147

CÔNG TY TNHH NGÔI NHÀ GIÀY

Mã số thuế: 0311530899

CÔNG TY TNHH NGÔI NHÀ FUJI

Mã số thuế: 0314097105

CÔNG TY TNHH NGÔI NHÀ EM ƠI

Mã số thuế: 0315708477

CÔNG TY TNHH NGÔI NHÀ DƯƠNG CẦM

Mã số thuế: 0309916172

CÔNG TY TNHH NGÔI NHÀ DU LỊCH

Mã số thuế: 0109002894

CÔNG TY TNHH NGÔI NHÀ DI ĐỘNG

Mã số thuế: 0401681388

CÔNG TY TNHH NGÔI NHÀ CẢM XÚC

Mã số thuế: 0313626525

CÔNG TY TNHH NGÔI NHÀ CƯỜI

Mã số thuế: 0315761135

CÔNG TY TNHH NGÔI NHÀ CÔNG NGHỆ

Mã số thuế: 0310759478

CÔNG TY TNHH NGÔI NHÀ CÁ

Mã số thuế: 0315678991

CÔNG TY TNHH NGÔI NHÀ CÁO

Mã số thuế: 0316309997

CÔNG TY TNHH NGÔI NHÀ CÀ PHÊ

Mã số thuế: 0312384432

CÔNG TY TNHH NGÔI NHÀ CHÍCH BÔNG

Mã số thuế: 0109569732

CÔNG TY TNHH NGÔI NHÀ CHUNG NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901981721

CÔNG TY TNHH NGÔI NHÀ CHERRYS

Mã số thuế: 0311632361

CÔNG TY TNHH NGÔI NHÀ BÚT CHÌ

Mã số thuế: 0313418758

CÔNG TY TNHH NGÔI NHÀ ANNA

Mã số thuế: 0315575604

CÔNG TY TNHH NGÔI NHÀ ANH ĐÀO

Mã số thuế: 3602246609

CÔNG TY TNHH NGÔI NHÀ AMI

Mã số thuế: 0312700462

CÔNG TY TNHH NGÔI NH

Mã số thuế: 0312845845

CÔNG TY TNHH NGÔ ĐỨC TÌNH

Mã số thuế: 0201271722

CÔNG TY TNHH NGÔ ĐỒNG FARM

Mã số thuế: 4500618049

CÔNG TY TNHH NGÔ ĐỎ

Mã số thuế: 0402014933

CÔNG TY TNHH NGÔ ĐẠI NAM

Mã số thuế: 0105292141

CÔNG TY TNHH NGÔ ĐẠI LỘC

Mã số thuế: 3501794133

CÔNG TY TNHH NGÔ ĐẠI DƯƠNG

Mã số thuế: 1001187232

Tìm thông tin Doanh nghiệp