Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
2Bán buôn tổng hợp4690
3Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
4Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT ĐẰNG (Tên nước ngoài: VIET DANG TRADING CO., LTD), Mã số thuế: 3702750168, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại ô 95, Lô DC 37, Khu dân cư Việt Sing, Khu phố 4, Phường An Phú, TX Thuận An, Bình Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN QUÝ DUY

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VNIT

Mã số thuế: 3602636207

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VNISTA

Mã số thuế: 0316307887

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VNGEE

Mã số thuế: 0201809390

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VNG GOLD

Mã số thuế: 0107480895

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VNEXPRO

Mã số thuế: 0107870197

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VN SUNRISE

Mã số thuế: 0315686329

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VN HOME

Mã số thuế: 0109639725

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VN FIVE

Mã số thuế: 0316159406

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VN BOSNIC

Mã số thuế: 0315938512

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VN - AUS

Mã số thuế: 0401926045

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VM

Mã số thuế: 0107957144

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VMS

Mã số thuế: 0107655827

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VLC

Mã số thuế: 0316169394

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VLA

Mã số thuế: 0107833501

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VKU

Mã số thuế: 0314295153

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VKTECH

Mã số thuế: 0315776999

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VK VINA

Mã số thuế: 2300937189

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VK SHOPPING

Mã số thuế: 2500649660

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT.MIX

Mã số thuế: 0312824531

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT ẤN

Mã số thuế: 0313060127

Tìm thông tin Doanh nghiệp