Ngành nghề kinh doanh

1Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHO THUÊ LƯU TRÚ NGUYỄN THỊ KIM TIẾN (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH MTV CHO THUÊ LƯU TRÚ NGUYỄN THỊ KIM TIẾN), Mã số thuế: 3702750150, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thửa đất số 1737, tờ bản đồ số 44, khu phố Khánh Lộc, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THỊ KIM TIẾN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp