Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm4651
2Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652
3Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
4Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
5Sửa chữa thiết bị khác3319
6Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp3320
7In ấn1811
8Dịch vụ liên quan đến in1812
9Sao chép bản ghi các loại1820
10Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT IN TS, Mã số thuế: 3702749733, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thửa đất 465, Tờ bản đồ số 6AB1, Khu phố Thống Nhất 2, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN VIẾT TUÂN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT KHANG VINH

Mã số thuế: 0312031571

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT KHANG TÂM

Mã số thuế: 3702746316

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT KHANG NINH

Mã số thuế: 0315041352

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT KHANG NAM

Mã số thuế: 0314671591

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT KHANG MINH

Mã số thuế: 0108805514

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT KHANG LÂM

Mã số thuế: 3702881770

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT KHANG HƯNG

Mã số thuế: 4201753191

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT KHANG HÙNG

Mã số thuế: 0312203975

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT KHANG HÀ

Mã số thuế: 0311655993

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT KHANG DUY

Mã số thuế: 0315976860

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT KHAI THIÊN

Mã số thuế: 0401426892

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT KEN

Mã số thuế: 0312060212

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT KENCO

Mã số thuế: 3603740183

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT KB SECURITY

Mã số thuế: 0316049146

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT K.E.N.T

Mã số thuế: 0310911267

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT K-H

Mã số thuế: 4201885670

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT K A M

Mã số thuế: 3602751841

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT JY

Mã số thuế: 0311648996

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT JUNG JUN

Mã số thuế: 0106002857

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT JSV

Mã số thuế: 1101944341

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT JM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316535153

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT JI FENG

Mã số thuế: 0315946947

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT IUV

Mã số thuế: 4101585320

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ITROL

Mã số thuế: 0313115087

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ITECH

Mã số thuế: 3702677493

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ITD

Mã số thuế: 0315981959

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT IT VIỆT

Mã số thuế: 0315810449

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ISS

Mã số thuế: 0107775810

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ION

Mã số thuế: 3603742670

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT INVICO

Mã số thuế: 3702613820

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT INTEK

Mã số thuế: 0313249002

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT IN ẤN 24H

Mã số thuế: 0109163612

Tìm thông tin Doanh nghiệp