Ngành nghề kinh doanh

1In ấn1811
2Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
3Sản xuất khác chưa được phân vào đâu3290

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM CÁCH, Mã số thuế: 3702749719, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thửa đất số 522, tờ bản đồ số 106, khu phố Bình Phước B, Phường Bình Chuẩn, TX Thuận An, Bình Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: In ấn.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp