Ngành nghề kinh doanh

1Dịch vụ ăn uống khác5629
2Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
3Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH LÝ BẢO PHÚC, Mã số thuế: 3702749684, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 47/48 Đường Bùi Văn Bình, Khu 8, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TỐNG MINH CƯỜNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Dịch vụ ăn uống khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH LÝ MINH TUẤN

Mã số thuế: 2200779725

CÔNG TY TNHH LÝ MINH TRƯỜNG

Mã số thuế: 2200772399

CÔNG TY TNHH LÝ MINH THÀNH

Mã số thuế: 1101317478

CÔNG TY TNHH LÝ MINH PHÁT

Mã số thuế: 1702187368

CÔNG TY TNHH LÝ MINH PHONG

Mã số thuế: 3100994801

CÔNG TY TNHH LÝ MINH KHOA

Mã số thuế: 0401414696

CÔNG TY TNHH LÝ MINH HẬU

Mã số thuế: 2200773709

CÔNG TY TNHH LÝ LỘC PHÁT

Mã số thuế: 5801032588

CÔNG TY TNHH LÝ LÂM

Mã số thuế: 2802565181

CÔNG TY TNHH LÝ LONG NGƯ

Mã số thuế: 4201557408

CÔNG TY TNHH LÝ LINH HIẾU

Mã số thuế: 2600996548

CÔNG TY TNHH LÝ KIỀU BẠC LIÊU

Mã số thuế: 1900661928

CÔNG TY TNHH LÝ KIÊN

Mã số thuế: 5801184580

CÔNG TY TNHH LÝ KIM YẾN

Mã số thuế: 0311730432

CÔNG TY TNHH LÝ KIM THÀNH

Mã số thuế: 3702908045

CÔNG TY TNHH LÝ KHẢI HOÀN

Mã số thuế: 3901231350

CÔNG TY TNHH LÝ KHÔI NÚI THÀNH

Mã số thuế: 4001176437

CÔNG TY TNHH LÝ KHÁNH

Mã số thuế: 1701927411

CÔNG TY TNHH LÝ KHI

Mã số thuế: 0309763423

CÔNG TY TNHH LÝ KAI

Mã số thuế: 0311938159

CÔNG TY TNHH LÝ HỨA KỲ

Mã số thuế: 1101961516

CÔNG TY TNHH LÝ HỢP PHÁT

Mã số thuế: 5801398494

CÔNG TY TNHH LÝ HỒNG PHÁT

Mã số thuế: 0311863256

CÔNG TY TNHH LÝ HỌC PHƯƠNG ĐÔNG

Mã số thuế: 0109146984

CÔNG TY TNHH LÝ HẢI

Mã số thuế: 1101915245

CÔNG TY TNHH LÝ HẢI VIỆT TRÌ

Mã số thuế: 2601015195

CÔNG TY TNHH LÝ HƯNG

Mã số thuế: 1402162348

CÔNG TY TNHH LÝ HƯNG THÀNH

Mã số thuế: 0201772260

CÔNG TY TNHH LÝ HƯNG LỢI

Mã số thuế: 2200674049

CÔNG TY TNHH LÝ HÙNG CƯỜNG

Mã số thuế: 2300897578

CÔNG TY TNHH LÝ HÓA LONG

Mã số thuế: 2001261872

CÔNG TY TNHH LÝ HÒA

Mã số thuế: 2801659334

CÔNG TY TNHH LÝ HÀ THANH

Mã số thuế: 4201735107

CÔNG TY TNHH LÝ HÀ MOBILE

Mã số thuế: 2802809409

CÔNG TY TNHH LÝ HUỲNH

Mã số thuế: 2901640471

CÔNG TY TNHH LÝ HUỲNH PHÁT

Mã số thuế: 1702071109

CÔNG TY TNHH LÝ HOÀNG

Mã số thuế: 4201203945

CÔNG TY TNHH LÝ HOÀNG SANG

Mã số thuế: 0700760447

CÔNG TY TNHH LÝ HOÀNG QUYÊN

Mã số thuế: 1702159804

CÔNG TY TNHH LÝ HOÀN THIÊN KIM

Mã số thuế: 1301077752

CÔNG TY TNHH LÝ HOÀI TÂM

Mã số thuế: 2200619471

CÔNG TY TNHH LÝ HIỂN

Mã số thuế: 4201576672

CÔNG TY TNHH LÝ HIỀN - PHAN RANG

Mã số thuế: 4500558343

CÔNG TY TNHH LÝ GIA

Mã số thuế: 0104627878

CÔNG TY TNHH LÝ GIA ĐIỀN

Mã số thuế: 1501094480

CÔNG TY TNHH LÝ GIA LÂM ĐỒNG

Mã số thuế: 5801435160

CÔNG TY TNHH LÝ CÔNG DUNG

Mã số thuế: 5800997696

CÔNG TY TNHH LÝ CHÂU PHƯƠNG

Mã số thuế: 2200759172

Tìm thông tin Doanh nghiệp