Ngành nghề kinh doanh

1Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu6399
2Hoạt động thông tấn6391
3Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan6311
4Cổng thông tin6312

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH BÌNH DƯƠNG 24 GIỜ (Tên nước ngoài: BINH DUONG 24 HOURS COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 3702719697, được thành lập ngày 12/11/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại C5 Nguyễn Chí Thanh, Khu Phố Bình Phước, Phường Bình Nhâm, TX Thuận An, Bình Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LÊ THANH TRUNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH BÌNH HƯNG TOÀN

Mã số thuế: 0106150622

CÔNG TY TNHH BÌNH HƯNG LOGICTICS

Mã số thuế: 2300978812

CÔNG TY TNHH BÌNH HƯNG HÀ

Mã số thuế: 0314291582

CÔNG TY TNHH BÌNH HƯNG HÀ TĨNH

Mã số thuế: 3001790250

CÔNG TY TNHH BÌNH HƯNG CN

Mã số thuế: 4201644989

CÔNG TY TNHH BÌNH HÒA ĐẮK LẮK

Mã số thuế: 6001628775

CÔNG TY TNHH BÌNH HÒA MHP

Mã số thuế: 1101721151

CÔNG TY TNHH BÌNH HÒA GROUP

Mã số thuế: 2801948992

CÔNG TY TNHH BÌNH HÒA - CHI NHÁNH I

Mã số thuế: 3400570419-001

CÔNG TY TNHH BÌNH HÀ

Mã số thuế: 0310084296

CÔNG TY TNHH BÌNH HÀ CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800896819

CÔNG TY TNHH BÌNH HÀ AN

Mã số thuế: 0316571578

CÔNG TY TNHH BÌNH HY

Mã số thuế: 0311009446

CÔNG TY TNHH BÌNH HUYỀN VĨNH LINH

Mã số thuế: 3200721318

CÔNG TY TNHH BÌNH HUYỀN MINH

Mã số thuế: 5500389760

CÔNG TY TNHH BÌNH HUY HOÀNG

Mã số thuế: 2901225718

CÔNG TY TNHH BÌNH HOẠT

Mã số thuế: 5200501411

CÔNG TY TNHH BÌNH HOÀI AN

Mã số thuế: 2802626525

CÔNG TY TNHH BÌNH HOA

Mã số thuế: 2901297416

CÔNG TY TNHH BÌNH HIỆP

Mã số thuế: 4101075721

CÔNG TY TNHH BÌNH HIỆP PHÚ

Mã số thuế: 0309914369

CÔNG TY TNHH BÌNH GIÁO SOLAR

Mã số thuế: 5901152695

CÔNG TY TNHH BÌNH GIAO

Mã số thuế: 5300720784

CÔNG TY TNHH BÌNH GIANG

Mã số thuế: 0104003992

CÔNG TY TNHH BÌNH GIANG PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600878960

CÔNG TY TNHH BÌNH GIANG HƯNG YÊN

Mã số thuế: 0901006060

CÔNG TY TNHH BÌNH GIA HƯNG

Mã số thuế: 0109077258

CÔNG TY TNHH BÌNH GIA HÒA

Mã số thuế: 3603756899

CÔNG TY TNHH BÌNH GANG

Mã số thuế: 0107487749

CÔNG TY TNHH BÌNH FASHION

Mã số thuế: 2802842484

CÔNG TY TNHH BÌNH DƯƠNG

Mã số thuế: 0102037198

CÔNG TY TNHH BÌNH DƯƠNG THỊNH

Mã số thuế: 2700629703

CÔNG TY TNHH BÌNH DƯƠNG THÁI GIA

Mã số thuế: 3702299788

CÔNG TY TNHH BÌNH DƯƠNG TH

Mã số thuế: 2802918976

CÔNG TY TNHH BÌNH DƯƠNG T.N.T

Mã số thuế: 3702209047

CÔNG TY TNHH BÌNH DƯƠNG MINH

Mã số thuế: 2802213454

CÔNG TY TNHH BÌNH DƯƠNG HẢI PHÒNG

Mã số thuế: 0201991209

CÔNG TY TNHH BÌNH DƯƠNG HÙNG MINH

Mã số thuế: 3702687389

CÔNG TY TNHH BÌNH DƯƠNG HOTEL

Mã số thuế: 0314744433

CÔNG TY TNHH BÌNH DƯƠNG HC

Mã số thuế: 2802147995

CÔNG TY TNHH BÌNH DƯƠNG ELECTRIC

Mã số thuế: 3702487333

CÔNG TY TNHH BÌNH DƯƠNG DECOR

Mã số thuế: 3702508551

CÔNG TY TNHH BÌNH DƯƠNG CHEM

Mã số thuế: 3702750707

CÔNG TY TNHH BÌNH DƯƠNG BDC

Mã số thuế: 5801351224

CÔNG TY TNHH BÌNH DƯƠNG A&T

Mã số thuế: 3702541911

Tìm thông tin Doanh nghiệp