Ngành nghề kinh doanh

1Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại2592
2Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện1629
3Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
4Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH FAIRWAY FURNITURE, Mã số thuế: 3702716960-001, được thành lập ngày 13/09/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Lô Q1-Q2, Đường D4, Kcn Nam Tân Uyên, Phường Khánh Bình, Thị Xã Tân Uyên, Bình Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Triệu Mẫn Lợi

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH FIRE PHOENIX

Mã số thuế: 0309561850-006

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH FIRE PHOENIX

Mã số thuế: 0309561850-005

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH FIRE PHOENIX

Mã số thuế: 0309561850-004

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH FIRE PHOENIX

Mã số thuế: 0309561850-003

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH FIRE PHOENIX

Mã số thuế: 0309561850-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH FIRE PHOENIX

Mã số thuế: 0309561850-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH FINOM

Mã số thuế: 0314850382-003

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH FINEWINES

Mã số thuế: 0304258811-005

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH FINEWINES

Mã số thuế: 0304258811-003

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH FINE TECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 2300761305-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH FESTO TẠI HÀ NỘI

Mã số thuế: 0307301487-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH FEEL DECOR

Mã số thuế: 0313696378-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH FEB 4TH

Mã số thuế: 0313887492-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH FEATHER LIFE

Mã số thuế: 0314137118-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH FE QUỐC DŨNG

Mã số thuế: 0312133767-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH FCG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313555507-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH FBM GROUP

Mã số thuế: 0315186929-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH FBBRAIN

Mã số thuế: 0313552785-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH FATECH TOÀN THẮNG

Mã số thuế: 3603628897-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH FAT ASIA

Mã số thuế: 0315428423-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH FASTPRINT

Mã số thuế: 0314512288-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH FASTNOOD

Mã số thuế: 0312887186-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH FASHION DREAM

Mã số thuế: 3603551193-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH FARMER COFFEE

Mã số thuế: 6001402471-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH FAM

Mã số thuế: 0314123299-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH FAMI

Mã số thuế: 0900637507-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH FAMITH

Mã số thuế: 0312454344-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH FAMILY TRAVEL

Mã số thuế: 0315042236-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH FAMILY FARM

Mã số thuế: 0313602524-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH FAMILY AND FARM

Mã số thuế: 3603625871-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH FAMILK

Mã số thuế: 0313237864-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH FAMI DECOR

Mã số thuế: 0313945105-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH FALCON EXPRESS

Mã số thuế: 0311929901-003

Tìm thông tin Doanh nghiệp