Ngành nghề kinh doanh

1Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê68100
2Xây dựng nhà các loại41000
3Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
4Phá dỡ43110
5Chuẩn bị mặt bằng43120
6Lắp đặt hệ thống điện43210
7Hoàn thiện công trình xây dựng43300
8Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
9Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
10Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
11Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
12Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
13Cơ sở lưu trú khác5590
14Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất68200
15Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
16Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
17Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác81290
18Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan81300

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT NGỌC, Mã số thuế: 3702686346, được thành lập ngày 23/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thửa đất số 1250, Tờ bản đồ số 57,lô A9 ô 97, Khu dân cư, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN THỊ MỸ NGỌC

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG C77

Mã số thuế: 0314368644

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG C&T

Mã số thuế: 0314471070

Tìm thông tin Doanh nghiệp