Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
2Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
3Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH BLUE WHALE (Tên nước ngoài: BLUE WHALE), Mã số thuế: 3702686272, được thành lập ngày 23/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thửa đất số 2711,Tờ bản đồ số 42,Khu Phố 3A, Phường Thới Hòa, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LÝ GIA NHƯ

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH BLUESKY TECHNOLOGY

Mã số thuế: 0314229400

CÔNG TY TNHH BLUESKY MH LOGISTICS

Mã số thuế: 0601144334

CÔNG TY TNHH BLUESKY BẮC NINH

Mã số thuế: 2301034133

CÔNG TY TNHH BLUESHIP VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107516809

CÔNG TY TNHH BLUESEA

Mã số thuế: 0312384425

CÔNG TY TNHH BLUESEAL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0900831085

CÔNG TY TNHH BLUESEA NHA TRANG TRAVEL

Mã số thuế: 4201727794

CÔNG TY TNHH BLUESEA FOOD

Mã số thuế: 0401859261

CÔNG TY TNHH BLUEPRINT

Mã số thuế: 0313824982

CÔNG TY TNHH BLUEPLAN

Mã số thuế: 0316937215

CÔNG TY TNHH BLUEPHARMA

Mã số thuế: 0402087794

CÔNG TY TNHH BLUEONE TN

Mã số thuế: 6001722168

CÔNG TY TNHH BLUEONE MIỀN BẮC

Mã số thuế: 0109232457

CÔNG TY TNHH BLUEOC

Mã số thuế: 0109420034

CÔNG TY TNHH BLUELINE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106599383

CÔNG TY TNHH BLUELINE SOLUTIONS

Mã số thuế: 2902063770

CÔNG TY TNHH BLUELIFE

Mã số thuế: 0108760334

CÔNG TY TNHH BLUELIFE SOLUTIONS

Mã số thuế: 0316285880

CÔNG TY TNHH BLUEHOUSE HOLDING

Mã số thuế: 0108752654

CÔNG TY TNHH BLUEHOLE FACTORY

Mã số thuế: 0312623218

CÔNG TY TNHH BLUEHILL STAR

Mã số thuế: 3801205131

CÔNG TY TNHH BLUEHEC - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI

Mã số thuế: 0314721210-001

CÔNG TY TNHH BLUEGREEN LOGISTICS

Mã số thuế: 0315077133

CÔNG TY TNHH BLUEGEM INVESTMENT

Mã số thuế: 0108613481

CÔNG TY TNHH BLUEFOOD VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108981421

CÔNG TY TNHH BLUEFIN

Mã số thuế: 0314709573

CÔNG TY TNHH BLUEFIN (NTNN)

Mã số thuế: 0314793448

CÔNG TY TNHH BLUEFACTORY

Mã số thuế: 0109378583

CÔNG TY TNHH BLUEDOT

Mã số thuế: 0316148764

CÔNG TY TNHH BLUEDIAMON

Mã số thuế: 0315301850

CÔNG TY TNHH BLUEDIAMOND

Mã số thuế: 0104672479

CÔNG TY TNHH BLUECYBER

Mã số thuế: 0109028645

CÔNG TY TNHH BLUECUP COFFEE

Mã số thuế: 0315785908

CÔNG TY TNHH BLUECOST VIETNAM

Mã số thuế: 0316490431

CÔNG TY TNHH BLUECORE

Mã số thuế: 0316874501

CÔNG TY TNHH BLUECOM VINA

Mã số thuế: 0201576587

CÔNG TY TNHH BLUECOM VINA

Mã số thuế: 0201559366

CÔNG TY TNHH BLUECLOUD

Mã số thuế: 4101500743

CÔNG TY TNHH BLUECITY VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315817814

CÔNG TY TNHH BLUECAP SYSTEM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108745720

CÔNG TY TNHH BLUEBONNET

Mã số thuế: 0106327728

CÔNG TY TNHH BLUEBIKE

Mã số thuế: 1001073387

CÔNG TY TNHH BLUEBERRY

Mã số thuế: 0313064146

CÔNG TY TNHH BLUEBERRY MUFFIN

Mã số thuế: 0109219047

CÔNG TY TNHH BLUEBELT P2P VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109238441

CÔNG TY TNHH BLUE WORLD VIỆT NAM

Mã số thuế: 0311822309

CÔNG TY TNHH BLUE WINGS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106375383

Tìm thông tin Doanh nghiệp