Ngành nghề kinh doanh

1Giáo dục mầm non85100

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MẦM NON KHẢ HÂN (Tên nước ngoài: KHA HAN CO.,LTD), Mã số thuế: 3702686226, được thành lập ngày 23/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thửa đất số 2772, tờ bản đồ số 08-11, Đường DX 013, tổ 28, K, Phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN THỊ NHỊ

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Giáo dục mầm non.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MẪN LÊ

Mã số thuế: 0313808532

CÔNG TY TNHH MẪN KHANG

Mã số thuế: 0316226317

CÔNG TY TNHH MẪN HỒNG

Mã số thuế: 2500590569

CÔNG TY TNHH MẪN HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 1101948378

CÔNG TY TNHH MẪN HÀO

Mã số thuế: 4001186562

CÔNG TY TNHH MẨN PHÁT ĐỒNG THÁP

Mã số thuế: 1402033575

CÔNG TY TNHH MẦU ĐỨC

Mã số thuế: 0201182737

CÔNG TY TNHH MẦN TRẦN

Mã số thuế: 2902046743

CÔNG TY TNHH MẦM

Mã số thuế: 0315691946

CÔNG TY TNHH MẦM XANH VIỆT

Mã số thuế: 0311615888

CÔNG TY TNHH MẦM XANH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313704269

CÔNG TY TNHH MẦM XANH TƯƠNG LAI

Mã số thuế: 0401978325

CÔNG TY TNHH MẦM XANH AG

Mã số thuế: 1602139272

CÔNG TY TNHH MẦM VÀNG

Mã số thuế: 0801190433

CÔNG TY TNHH MẦM SOBA

Mã số thuế: 0108478465

CÔNG TY TNHH MẦM NẮNG

Mã số thuế: 4500631755

CÔNG TY TNHH MẦM NON ĐỒ RÊ MÍ

Mã số thuế: 4001103862

CÔNG TY TNHH MẦM NON ÁNH LINH

Mã số thuế: 0313791310

CÔNG TY TNHH MẦM NON XANH

Mã số thuế: 5801209108

CÔNG TY TNHH MẦM NON WOWKIDS

Mã số thuế: 0316344783

CÔNG TY TNHH MẦM NON VÀNG ANH

Mã số thuế: 0311465505

CÔNG TY TNHH MẦM NON TƯƠNG LAI

Mã số thuế: 0313362424

CÔNG TY TNHH MẦM NON TÂM ĐỨC

Mã số thuế: 3603432012

CÔNG TY TNHH MẦM NON TRẺ VIỆT

Mã số thuế: 0401928395

CÔNG TY TNHH MẦM NON TRÍ VIỆT

Mã số thuế: 0312127587

CÔNG TY TNHH MẦM NON THẢO VY

Mã số thuế: 0311034530

CÔNG TY TNHH MẦM NON THÙY DUNG

Mã số thuế: 0314571981

CÔNG TY TNHH MẦM NON THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 0312262201

CÔNG TY TNHH MẦM NON THIÊN THẦN

Mã số thuế: 3602958148

CÔNG TY TNHH MẦM NON THIÊN PHÚC

Mã số thuế: 3702474976

CÔNG TY TNHH MẦM NON THIÊN NAM HÒA

Mã số thuế: 0315444175

CÔNG TY TNHH MẦM NON SONG NGỮ EPIC

Mã số thuế: 0107713010

CÔNG TY TNHH MẦM NON SAO SÁNG

Mã số thuế: 0314436284

CÔNG TY TNHH MẦM NON RUBI

Mã số thuế: 0312433658

CÔNG TY TNHH MẦM NON ONG VÀNG

Mã số thuế: 0313234888

CÔNG TY TNHH MẦM NON NẮNG HỒNG

Mã số thuế: 0313167800

CÔNG TY TNHH MẦM NON NHƯ Ý

Mã số thuế: 1301060477

CÔNG TY TNHH MẦM NON NHÃ CA

Mã số thuế: 0311946456

CÔNG TY TNHH MẦM NON NGỌC ANH

Mã số thuế: 0315284323

CÔNG TY TNHH MẦM NON MINH ĐĂNG

Mã số thuế: 3501937575

CÔNG TY TNHH MẦM NON LUCKY DUCK

Mã số thuế: 0105182195

CÔNG TY TNHH MẦM NON KIM THI

Mã số thuế: 0313103765

Tìm thông tin Doanh nghiệp