Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện1629
2Sản xuất sản phẩm từ plastic2220
3Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại25920
4Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
5Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê68100
6Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất68200
7Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế3100
8Sản xuất đồ gỗ xây dựng16220
9Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa1702

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH HÀ AN PHÚC (Tên nước ngoài: HA AN PHUC CO.,LTD), Mã số thuế: 3702685977, được thành lập ngày 23/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số nhà 29/4, Đường Ngô Văn Trị, khu phố 2, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà ĐẶNG THỊ HẢO

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH HÀ BẢO KHÁNH

Mã số thuế: 0801015230

CÔNG TY TNHH HÀ BẢO HUY

Mã số thuế: 3602885450

CÔNG TY TNHH HÀ BẢO AN

Mã số thuế: 0105821589

CÔNG TY TNHH HÀ BẢO ANH

Mã số thuế: 3603120831

CÔNG TY TNHH HÀ BÚT KÝ

Mã số thuế: 0309862777

CÔNG TY TNHH HÀ BÌNH

Mã số thuế: 3100544390

CÔNG TY TNHH HÀ BÌNH

Mã số thuế: 0104415601

CÔNG TY TNHH HÀ BÌNH

Mã số thuế: 0104009480

CÔNG TY TNHH HÀ BÌNH THỦY

Mã số thuế: 0601115196

CÔNG TY TNHH HÀ BÌNH PHÁT

Mã số thuế: 3502335485

CÔNG TY TNHH HÀ BÌNH HƯNG PHÁT

Mã số thuế: 3603760976

CÔNG TY TNHH HÀ BÌNH CAM LÂM

Mã số thuế: 4201754854

CÔNG TY TNHH HÀ BÁCH

Mã số thuế: 0900860583

CÔNG TY TNHH HÀ BIÊN TX

Mã số thuế: 2802827969

CÔNG TY TNHH HÀ BI NHA TRANG

Mã số thuế: 4201642195

CÔNG TY TNHH HÀ BEAUTY

Mã số thuế: 0312773936

CÔNG TY TNHH HÀ BA

Mã số thuế: 2802443176

CÔNG TY TNHH HÀ BA

Mã số thuế: 2802249235

CÔNG TY TNHH HÀ AN

Mã số thuế: 0102041658

CÔNG TY TNHH HÀ ANN

Mã số thuế: 0316344254

CÔNG TY TNHH HÀ ANH ĐỒNG

Mã số thuế: 0201335052

CÔNG TY TNHH HÀ ANH ĐỒNG THÁP

Mã số thuế: 1402131597

CÔNG TY TNHH HÀ ANH VŨNG TÀU

Mã số thuế: 3502338091

CÔNG TY TNHH HÀ ANH TÚ

Mã số thuế: 5701445983

CÔNG TY TNHH HÀ ANH TRANG HIẾU

Mã số thuế: 5801375722

CÔNG TY TNHH HÀ ANH THƯ

Mã số thuế: 3002043607

CÔNG TY TNHH HÀ ANH THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601304602

CÔNG TY TNHH HÀ ANH TAXI 24H

Mã số thuế: 1900561578

CÔNG TY TNHH HÀ ANH SƠN LA

Mã số thuế: 5500524191

CÔNG TY TNHH HÀ ANH QUÂN

Mã số thuế: 0315316568

CÔNG TY TNHH HÀ ANH NGỌC

Mã số thuế: 5901154808

CÔNG TY TNHH HÀ ANH LẠNG SƠN

Mã số thuế: 4900800849

CÔNG TY TNHH HÀ ANH LƯỢNG

Mã số thuế: 2300892315

CÔNG TY TNHH HÀ ANH LÂM

Mã số thuế: 0401904154

CÔNG TY TNHH HÀ ANH LINH

Mã số thuế: 5701662113

CÔNG TY TNHH HÀ ANH INC

Mã số thuế: 0316247451

CÔNG TY TNHH HÀ ANH HÙNG

Mã số thuế: 0313317125

CÔNG TY TNHH HÀ ANH HUY

Mã số thuế: 2802900305

CÔNG TY TNHH HÀ ANH HD

Mã số thuế: 0801189773

CÔNG TY TNHH HÀ ANH H&T

Mã số thuế: 2400857000

CÔNG TY TNHH HÀ ANH CÔ TÔ

Mã số thuế: 5701504678

CÔNG TY TNHH HÀ ANH CAO BẰNG

Mã số thuế: 0106613856

CÔNG TY TNHH HÀ ANH BEAUTY

Mã số thuế: 2300981195

CÔNG TY TNHH HÀ ANH 18

Mã số thuế: 0801249937

CÔNG TY TNHH HÀ AND PHONG

Mã số thuế: 0107930791

CÔNG TY TNHH HÀ AN TÂN DÂN

Mã số thuế: 4201566064

CÔNG TY TNHH HÀ AN TOÀN

Mã số thuế: 2901866888

CÔNG TY TNHH HÀ AN TOÀN PHÁT

Mã số thuế: 0315411074

CÔNG TY TNHH HÀ AN QUỲ HỢP

Mã số thuế: 2901388776

Tìm thông tin Doanh nghiệp