Ngành nghề kinh doanh

1Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch79200
2Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
3Vận tải hành khách đường bộ khác4932
4Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
5Vận tải hành khách ven biển và viễn dương5011
6Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa5021
7Đại lý du lịch79110
8Điều hành tua du lịch79120

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH DU LỊCH HIỀN CHI (Tên nước ngoài: HIEN CHI TRAVEL CO.,LTD), Mã số thuế: 3702685938, được thành lập ngày 23/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 204 Khu Phố Hưng Lộc, Phường Hưng Định, TX Thuận An, Bình Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN THỊ KIM LỢI

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH DU LỊCH HOÀNG LỘC

Mã số thuế: 0108066408

CÔNG TY TNHH DU LỊCH HOÀNG LONG

Mã số thuế: 1300570563

CÔNG TY TNHH DU LỊCH HOÀNG LINH

Mã số thuế: 0315439672

CÔNG TY TNHH DU LỊCH HOÀNG LAN

Mã số thuế: 0106224264

CÔNG TY TNHH DU LỊCH HOÀNG HẢI QN

Mã số thuế: 5701998522

CÔNG TY TNHH DU LỊCH HOÀNG GIA

Mã số thuế: 0102025511

CÔNG TY TNHH DU LỊCH HOÀNG GIA VINA

Mã số thuế: 0311850024

CÔNG TY TNHH DU LỊCH HOÀNG GIA TOUR

Mã số thuế: 3401096897

CÔNG TY TNHH DU LỊCH HOÀNG DŨNG

Mã số thuế: 0313382526

CÔNG TY TNHH DU LỊCH HOÀNG BÍCH

Mã số thuế: 1001112325

CÔNG TY TNHH DU LỊCH HOÀNG AN

Mã số thuế: 2802282169

CÔNG TY TNHH DU LỊCH HOÀN SƠN BÌNH

Mã số thuế: 0401970693

CÔNG TY TNHH DU LỊCH HOÀN SƠN BÌNH

Mã số thuế: 0401562126

CÔNG TY TNHH DU LỊCH HOÀ BÌNH XANH

Mã số thuế: 5400480293

CÔNG TY TNHH DU LỊCH HOYA

Mã số thuế: 0316071624

CÔNG TY TNHH DU LỊCH HOSPI

Mã số thuế: 0314088534

CÔNG TY TNHH DU LỊCH HOSANNA

Mã số thuế: 0107948213

CÔNG TY TNHH DU LỊCH HOMESTAY JULYS

Mã số thuế: 4401061751

CÔNG TY TNHH DU LỊCH HOLLAND

Mã số thuế: 0107572948

CÔNG TY TNHH DU LỊCH HOA ĐĂNG

Mã số thuế: 0315047410

CÔNG TY TNHH DU LỊCH HOA ĐÀ LẠT

Mã số thuế: 5801272036

CÔNG TY TNHH DU LỊCH HOA TI GÔN

Mã số thuế: 0401938724

CÔNG TY TNHH DU LỊCH HOA THÁI

Mã số thuế: 0313921993

CÔNG TY TNHH DU LỊCH HOA SEN VIỆT

Mã số thuế: 3702924583

CÔNG TY TNHH DU LỊCH HOA SEN HL

Mã số thuế: 5701853647

CÔNG TY TNHH DU LỊCH HOA NHÀI

Mã số thuế: 4201677913

CÔNG TY TNHH DU LỊCH HOA MỘC LAN

Mã số thuế: 0107308559

CÔNG TY TNHH DU LỊCH HOA MẶT TRỜI

Mã số thuế: 0312122331

CÔNG TY TNHH DU LỊCH HOA LAN Ý

Mã số thuế: 3502219150

CÔNG TY TNHH DU LỊCH HOA CỎ MAY

Mã số thuế: 5801417637

CÔNG TY TNHH DU LỊCH HM

Mã số thuế: 0401995200

CÔNG TY TNHH DU LỊCH HIỆP LỢI

Mã số thuế: 2700677418

CÔNG TY TNHH DU LỊCH HIỂN VINH

Mã số thuế: 3502344659

Tìm thông tin Doanh nghiệp