Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
2Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
3Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
4Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
5Hoạt động viễn thông khác6190

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THANH HIỀN (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH TM DV VIỄN THÔNG THANH HIỀN), Mã số thuế: 3702582611, được thành lập ngày 17/07/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thửa đất số 05, Tờ bản đồ số 18, Khu dân cư thương mại Uyên, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LÊ THỊ MỸ TIÊN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp