Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất sản phẩm từ plastic2220
2Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh23100
3Sản xuất sản phẩm chịu lửa23910
4Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác23930
5Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao2394
6Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu23990
7Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
8Bán buôn thực phẩm4632
9Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
10Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
11Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
12Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế3100
13Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)13220
14Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện1629

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH CACHE INTERNATIONAL (Tên nước ngoài: CACHE INTL), Mã số thuế: 3702581858, được thành lập ngày 13/07/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thửa đất số 778, tờ bản đồ số 20, ấp Hóa Nhựt, Xã Tân Vĩnh Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LÝ NGỌC CHÂU

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất sản phẩm chịu lửa.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH CAFE DE BAKERY VIET NAM

Mã số thuế: 0313001393

CÔNG TY TNHH CAFE CULTURE

Mã số thuế: 4201836391

CÔNG TY TNHH CAFE CORNER

Mã số thuế: 0312597825

CÔNG TY TNHH CAFE CHÍNH NGUYÊN

Mã số thuế: 5801403031

CÔNG TY TNHH CAFE CHÂU PHÚ

Mã số thuế: 0312333678

CÔNG TY TNHH CAFE BUÔN ĐÔN

Mã số thuế: 0311955027

CÔNG TY TNHH CAFE BLUE STAR

Mã số thuế: 0312034741

CÔNG TY TNHH CAFE BI DA HÀ LINH

Mã số thuế: 3702621331

CÔNG TY TNHH CAFE BEIGNET

Mã số thuế: 0312692099

CÔNG TY TNHH CAFE BANYAN TOKYO HAWAII

Mã số thuế: 0312956513

CÔNG TY TNHH CAFE 79

Mã số thuế: 0315340786

CÔNG TY TNHH CAFE 570

Mã số thuế: 0315476459

CÔNG TY TNHH CAFE 247

Mã số thuế: 0312723269

CÔNG TY TNHH CAFE 168

Mã số thuế: 0313459747

CÔNG TY TNHH CAFE & TOAST

Mã số thuế: 0313078565

CÔNG TY TNHH CAFA GROUP

Mã số thuế: 0109129604

CÔNG TY TNHH CAF VIỆT NAM

Mã số thuế: 0311168534

CÔNG TY TNHH CAF VISUAL

Mã số thuế: 0314886276

CÔNG TY TNHH CAE

Mã số thuế: 0601181368

CÔNG TY TNHH CAESAR DONG

Mã số thuế: 0316035400

CÔNG TY TNHH CAERUX LAB

Mã số thuế: 0108292781

CÔNG TY TNHH CAERUS

Mã số thuế: 0312952621

CÔNG TY TNHH CAE TECHNOLOGY

Mã số thuế: 0108011198

CÔNG TY TNHH CADUPHARCO

Mã số thuế: 0108989205

CÔNG TY TNHH CADO

Mã số thuế: 1401223196

CÔNG TY TNHH CADO

Mã số thuế: 0107619755

CÔNG TY TNHH CADOSA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107921814

CÔNG TY TNHH CADILLAC

Mã số thuế: 3101002249

CÔNG TY TNHH CADIHOME

Mã số thuế: 2802838505

CÔNG TY TNHH CADIAN VIETNAM (NT)

Mã số thuế: 0315294515

CÔNG TY TNHH CADFEM VIETNAM

Mã số thuế: 0316546652

CÔNG TY TNHH CADENA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312856935

CÔNG TY TNHH CADE MINH

Mã số thuế: 0313976777

CÔNG TY TNHH CADCAM HD SERVICE

Mã số thuế: 2902066323

CÔNG TY TNHH CADAVA

Mã số thuế: 0313435538

CÔNG TY TNHH CADASA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0201552000

CÔNG TY TNHH CADANA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0401772250

CÔNG TY TNHH CADALIHO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0311763325

CÔNG TY TNHH CADALA COFFEE

Mã số thuế: 5801451388

CÔNG TY TNHH CADA VIỆT NAM

Mã số thuế: 1801656331

CÔNG TY TNHH CAD ĐÔNG DƯƠNG

Mã số thuế: 0201731916

CÔNG TY TNHH CAD NETWORK

Mã số thuế: 0311301835

CÔNG TY TNHH CAD EDUCATION VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109090058

CÔNG TY TNHH CAC

Mã số thuế: 5701801166

CÔNG TY TNHH CACTUS

Mã số thuế: 3702491428

CÔNG TY TNHH CACTUS SOFTWARE SOLUTIONS

Mã số thuế: 0313998121

CÔNG TY TNHH CACTUS GROUP

Mã số thuế: 0316453119

CÔNG TY TNHH CACTUS ART GALLERY

Mã số thuế: 0310972358

CÔNG TY TNHH CACO VIỆT NAM

Mã số thuế: 4601543689

CÔNG TY TNHH CACHUA VINA

Mã số thuế: 0402032393

Tìm thông tin Doanh nghiệp