Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
2Bán buôn gạo46310
3Bán buôn thực phẩm4632
4Bán buôn đồ uống4633
5Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
6Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
7Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
8Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
9Vận tải hành khách đường bộ khác4932
10Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
11Dịch vụ ăn uống khác56290
12Cho thuê xe có động cơ7710
13Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
14May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)14100
15Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm15120
16In ấn18110
17Dịch vụ liên quan đến in18120

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH FIXEMHOT (Tên nước ngoài: FIXEMHOT COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 3702548441, được thành lập ngày 29/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 329, đại lộ Bình Dương, khu phố Hưng Lộc, Phường Hưng Định, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LÊ THỊ HẢI ANH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH FLAVON VIỆT NAM

Mã số thuế: 0102043706

CÔNG TY TNHH FLAVEE

Mã số thuế: 0314107995

CÔNG TY TNHH FLATX

Mã số thuế: 0316320454

CÔNG TY TNHH FLATWORLD

Mã số thuế: 0312821072

CÔNG TY TNHH FLAT 11

Mã số thuế: 0316142836

CÔNG TY TNHH FLAT (VIỆT NAM)

Mã số thuế: 0201912729

CÔNG TY TNHH FLAT (VIỆT NAM)

Mã số thuế: 0201735798

CÔNG TY TNHH FLASH

Mã số thuế: 3801208710

CÔNG TY TNHH FLASHZ

Mã số thuế: 0312421469

CÔNG TY TNHH FLASHFORGE VIETNAM

Mã số thuế: 0312648847

CÔNG TY TNHH FLASHBOY SOLUTION

Mã số thuế: 0202110365

CÔNG TY TNHH FLASH TRANSFORT

Mã số thuế: 0313457771

CÔNG TY TNHH FLASH STRAITS

Mã số thuế: 0316176384

CÔNG TY TNHH FLASH SHIP

Mã số thuế: 0315869629

CÔNG TY TNHH FLASH ESPORTS

Mã số thuế: 0316660570

CÔNG TY TNHH FLAREWIND

Mã số thuế: 4201563017

CÔNG TY TNHH FLARA

Mã số thuế: 0311811730

CÔNG TY TNHH FLANERIE

Mã số thuế: 0107723996

CÔNG TY TNHH FLAND

Mã số thuế: 0315720989

CÔNG TY TNHH FLANC VINA

Mã số thuế: 0315522673

CÔNG TY TNHH FLAMOUR

Mã số thuế: 5701800451

CÔNG TY TNHH FLAMOFF VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313631194

CÔNG TY TNHH FLAMINGO

Mã số thuế: 0311659444

CÔNG TY TNHH FLAMINGO-LUXURY

Mã số thuế: 0109200871

CÔNG TY TNHH FLAMINGO ĐỒNG CHÂU

Mã số thuế: 1001192144

CÔNG TY TNHH FLAMINGO CONNECT

Mã số thuế: 0316303360

CÔNG TY TNHH FLAMINGO BAY

Mã số thuế: 4201893255

CÔNG TY TNHH FLAMENCA

Mã số thuế: 0316129810

CÔNG TY TNHH FLAME VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106118040

CÔNG TY TNHH FLAKT WOODS VIETNAM

Mã số thuế: 0108062065

CÔNG TY TNHH FLAGSHIP VŨNG TÀU

Mã số thuế: 3502359038

CÔNG TY TNHH FLAGSHIP VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314710057

CÔNG TY TNHH FLAGSHIP LOGISTICS

Mã số thuế: 0109055896

CÔNG TY TNHH FLAGSHIP ASIA GROUP

Mã số thuế: 0313725029

CÔNG TY TNHH FKS LOGISTICS VIỆT NAM

Mã số thuế: 3502336658

CÔNG TY TNHH FKF

Mã số thuế: 0312788876

CÔNG TY TNHH FJM

Mã số thuế: 0313936598

CÔNG TY TNHH FJF VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108465949

CÔNG TY TNHH FJC

Mã số thuế: 0201812065

CÔNG TY TNHH FJ PLASTICS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0801259678

CÔNG TY TNHH FI_NE

Mã số thuế: 0108354004

CÔNG TY TNHH FIZO

Mã số thuế: 0316125799

CÔNG TY TNHH FIZIC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109225562

CÔNG TY TNHH FIXPRO

Mã số thuế: 0313925035

CÔNG TY TNHH FIXPHONE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107912263

Tìm thông tin Doanh nghiệp