Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
2Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
3Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
4Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
5Bốc xếp hàng hóa5224
6Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
7Cho thuê xe có động cơ7710

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THIÊN NAM HÒA, Mã số thuế: 3701993961, được thành lập ngày 20/01/2012, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 10/5 C2, khu phố Bình Đáng, Phường Bình Hòa, TX Thuận An, Bình Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HOÀNG THANH NAM

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp