Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác16210

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

BÙI THANH HẢI (HẢI NAM), Mã số thuế: 3701789740, được thành lập ngày 11/10/2010, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tổ 3, Kp 7, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà BÙI THANH HẢI

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

BÙI THI NGA

Mã số thuế: 2901725735

BÙI THI HOÀNG YẾN

Mã số thuế: 3801251025

BÙI THANH XUÂN

Mã số thuế: 0311063690

BÙI THANH VŨ

Mã số thuế: 8129841902

BÙI THANH VŨ

Mã số thuế: 0316495493

BÙI THANH VÂN

Mã số thuế: 4001226039

BÙI THANH VÂN

Mã số thuế: 0104812856

BÙI THANH VIỆT

Mã số thuế: 0310053530

BÙI THANH TỊNH

Mã số thuế: 1101667514

BÙI THANH TÚ

Mã số thuế: 0104809250

BÙI THANH TÙNG

Mã số thuế: 8577484966

BÙI THANH TÙNG

Mã số thuế: 5702073689

BÙI THANH TÂN

Mã số thuế: 0109636509

BÙI THANH TÂM

Mã số thuế: 4001014919

BÙI THANH TUẤN

Mã số thuế: 0311065190

BÙI THANH TRƯỜNG

Mã số thuế: 8362608298

BÙI THANH TRUNG

Mã số thuế: 8108634221

BÙI THANH TRUNG

Mã số thuế: 0601150384

BÙI THANH TRIỀU

Mã số thuế: 8133240277

BÙI THANH THỦY

Mã số thuế: 0106364173

BÙI THANH THẢO

Mã số thuế: 1101988003

BÙI THANH THÚY (NHÀ TRỌ HUY THÀNH)

Mã số thuế: 1801354764

BÙI THANH SƠN

Mã số thuế: 1201635636

BÙI THANH SƠN

Mã số thuế: 0109655452

BÙI THANH SƠN

Mã số thuế: 0105555270

BÙI THANH SANG

Mã số thuế: 0314908113

BÙI THANH SANG

Mã số thuế: 0311082573

BÙI THANH QUANG

Mã số thuế: 0310516355

BÙI THANH PHƯƠNG

Mã số thuế: 4001086945

BÙI THANH PHONG

Mã số thuế: 1401300475

BÙI THANH PHONG (NGHIÊM PHONG)

Mã số thuế: 8323848056

BÙI THANH PHA

Mã số thuế: 0316718252

BÙI THANH NGỌC

Mã số thuế: 0104565702

BÙI THANH NGÂN

Mã số thuế: 0106506903

BÙI THANH NGHỊ

Mã số thuế: 8564113308

BÙI THANH NAM

Mã số thuế: 5701781086

BÙI THANH LÂM

Mã số thuế: 4000996645

BÙI THANH LÂM

Mã số thuế: 3901122337

BÙI THANH LONG

Mã số thuế: 0316878834

BÙI THANH LOAN

Mã số thuế: 0105527058

BÙI THANH LINH

Mã số thuế: 0306524917

BÙI THANH KHANG

Mã số thuế: 0311907513

BÙI THANH HỮU

Mã số thuế: 6300117218

BÙI THANH HẬU

Mã số thuế: 0312092648

BÙI THANH HẢI

Mã số thuế: 8324340307

BÙI THANH HẢI

Mã số thuế: 1601985995

BÙI THANH HẢI

Mã số thuế: 1401322729

BÙI THANH HẢI

Mã số thuế: 0316853981

BÙI THANH HẢI

Mã số thuế: 0104880334

Tìm thông tin Doanh nghiệp