Ngành nghề kinh doanh

1Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống56101

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

TRẦN THỊ THANH DUNG ( KARAOKÊ CHIỀU TÍM 3 ), Mã số thuế: 3701726282, được thành lập ngày 25/05/2010, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 52- Lý Thường Kiệt -Phú cường , , Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN THỊ THANH DUNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

TRẦN THỊ THANH MAI

Mã số thuế: 3002081257

TRẦN THỊ THANH LẬP

Mã số thuế: 0311791548

TRẦN THỊ THANH LOAN

Mã số thuế: 8329215331

TRẦN THỊ THANH LOAN

Mã số thuế: 1500825730

TRẦN THỊ THANH LOAN

Mã số thuế: 0600734066

TRẦN THỊ THANH LOAN

Mã số thuế: 0309736081

TRẦN THỊ THANH LOAN

Mã số thuế: 0109610395

TRẦN THỊ THANH LIÊN

Mã số thuế: 0311692603

TRẦN THỊ THANH LIÊM (HKD 444)

Mã số thuế: 1702225503

TRẦN THỊ THANH LAN

Mã số thuế: 1801442474

TRẦN THỊ THANH LAN

Mã số thuế: 0316453976

TRẦN THỊ THANH KIÊM

Mã số thuế: 8595813081

TRẦN THỊ THANH HỒNG

Mã số thuế: 3603117691

TRẦN THỊ THANH HỒNG

Mã số thuế: 3400874329

TRẦN THỊ THANH HẰNG

Mã số thuế: 0402050635

TRẦN THỊ THANH HƯƠNG

Mã số thuế: 5300613207

TRẦN THỊ THANH HƯƠNG

Mã số thuế: 3702943265

TRẦN THỊ THANH HƯƠNG

Mã số thuế: 3301692575

TRẦN THỊ THANH HƯƠNG

Mã số thuế: 3200667847

TRẦN THỊ THANH HƯƠNG

Mã số thuế: 0202099640

TRẦN THỊ THANH HƯƠNG

Mã số thuế: 0109425152

TRẦN THỊ THANH HƯƠNG

Mã số thuế: 0102023038-001

TRẦN THỊ THANH HÒA

Mã số thuế: 3001240218

TRẦN THỊ THANH HÒA

Mã số thuế: 0601132995

TRẦN THỊ THANH HÒA

Mã số thuế: 0303548733

TRẦN THỊ THANH HÀ

Mã số thuế: 8328152576

TRẦN THỊ THANH HÀ

Mã số thuế: 8054237218

TRẦN THỊ THANH HÀ

Mã số thuế: 0316665850

TRẦN THỊ THANH HUYỀN

Mã số thuế: 8313678479

TRẦN THỊ THANH HUYỀN

Mã số thuế: 3001148501

TRẦN THỊ THANH HUYỀN

Mã số thuế: 2400537917

TRẦN THỊ THANH HUYỀN

Mã số thuế: 0311626819

TRẦN THỊ THANH HUYỀN

Mã số thuế: 0109479461

TRẦN THỊ THANH HUYỀN

Mã số thuế: 0105474670

TRẦN THỊ THANH HOÀ

Mã số thuế: 0109212757

TRẦN THỊ THANH HOA

Mã số thuế: 3101106304

TRẦN THỊ THANH HOA

Mã số thuế: 1201236575

TRẦN THỊ THANH HOA

Mã số thuế: 0105568061

TRẦN THỊ THANH HIỀN

Mã số thuế: 0700725971

TRẦN THỊ THANH HIỀN

Mã số thuế: 0600749626

TRẦN THỊ THANH HIỀN

Mã số thuế: 0316508047

TRẦN THỊ THANH HIỀN

Mã số thuế: 0311152319

TRẦN THỊ THANH HIỀN

Mã số thuế: 0105192556

TRẦN THỊ THANH HIỀN

Mã số thuế: 0102562569

TRẦN THỊ THANH GIÀU

Mã số thuế: 8082382658

TRẦN THỊ THANH GIANG

Mã số thuế: 0106153775

TRẦN THỊ THANH DUNG

Mã số thuế: 4001233050

TRẦN THỊ THANH DUNG

Mã số thuế: 1900675800

Tìm thông tin Doanh nghiệp