Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
2Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp3320
3Sửa chữa máy móc, thiết bị3312
4Khai thác, xử lý và cung cấp nước3600
5Thoát nước và xử lý nước thải3700
6Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
7Bán buôn tổng hợp4690
8Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu4799
9Kiểm tra và phân tích kỹ thuật7120
10Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
11Xây dựng công trình đường sắt4211
12Xây dựng công trình đường bộ4212
13Xây dựng công trình công ích khác4229
14Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GOSHU KOHSAN (VIỆT NAM) TẠI ĐÀ NẴNG (Tên nước ngoài: BRANCH OF GOSHU KOHSAN (VIETNAM) CO., LTD. IN DA NANG), Mã số thuế: 3700611994-003, được thành lập ngày 24/07/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 98 Quang Trung, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HISATO TAKEDA

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Thoát nước và xử lý nước thải.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GREENSPACES

Mã số thuế: 0311504497-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GREENNEXUS

Mã số thuế: 0312882660-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GREENMATE

Mã số thuế: 0314923009-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GREENLOTT

Mã số thuế: 0314030005-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GREENIE SCOOP

Mã số thuế: 3701892339-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GREENECOLIFE

Mã số thuế: 0312045278-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GREENBLUE SOLAR

Mã số thuế: 0316390726-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GREEN TEXTILE VINA

Mã số thuế: 0312748577-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GREEN SPACE

Mã số thuế: 0312353988-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GREEN ROOFING

Mã số thuế: 0310976722-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GREEN PEARL LAND

Mã số thuế: 0315651809-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GREEN OCEAN

Mã số thuế: 0314853400-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GREEN NATURE GOODS

Mã số thuế: 0314163904-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GREEN ME

Mã số thuế: 0315309666-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GREEN MEKONG VN

Mã số thuế: 0313909435-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GREEN FOODS DALAT

Mã số thuế: 0312342111-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GREEN FOOD A+

Mã số thuế: 0314056451-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GREEN COUNTRY

Mã số thuế: 0311491576-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GREEN COOK

Mã số thuế: 0314376797-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GREEN COOK

Mã số thuế: 0314376797-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GREEN CHEM VIỆT NAM

Mã số thuế: 3702422752-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GRC VĨNH PHÁT

Mã số thuế: 3702576054-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GRAND WELL

Mã số thuế: 0312313833-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GRAND DREAMS STUDIO

Mã số thuế: 0315573004-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GRAND AURORA

Mã số thuế: 3702722379-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GRACIA

Mã số thuế: 0312007307-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GRACERICH VIỆT NAM

Mã số thuế: 1101807112-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GRACE'S SWEET BIKINI

Mã số thuế: 0313678731-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GPX VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314799217-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GPG VIỆT NHẬT

Mã số thuế: 0312997485-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GPC GROUP

Mã số thuế: 0312935009-003

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GOVE

Mã số thuế: 3702752704-001

Tìm thông tin Doanh nghiệp