Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
2Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại2592
3Sản xuất sản phẩm từ plastic2220
4Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
5Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại2591
6Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
7Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét2392

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN-CHI NHÁNH TỈNH THÁI NGUYÊN, Mã số thuế: 3700381324-499, được thành lập ngày 26/09/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tổ dân phố 3 Tân Sơn, Phường Lương Sơn, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Mai Xuân Tiến

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ AN

Mã số thuế: 0109479045

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HVT

Mã số thuế: 0108295609

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HVN

Mã số thuế: 0109082427

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HVN

Mã số thuế: 0105791302

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HTS

Mã số thuế: 0108538594

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HTD

Mã số thuế: 0108662376

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSN

Mã số thuế: 0315616233

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HQDV

Mã số thuế: 2902102941

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HPG

Mã số thuế: 0316186382

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HPCO

Mã số thuế: 0106711839

Tìm thông tin Doanh nghiệp