Ngành nghề kinh doanh

1Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại2592
2Bán buôn tổng hợp4690
3Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
4Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu2599
5Xây dựng nhà để ở4101
6Xây dựng công trình điện4221
7Hoàn thiện công trình xây dựng4330
8Đại lý, môi giới, đấu giá4610
9Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
10Vận tải hành khách đường bộ khác4932
11Bán buôn thực phẩm4632
12Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
13Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
14May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)1410
15Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
16Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
17Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652
18Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
19Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
20Bán buôn đồ uống4633
21Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
22Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
23Xây dựng công trình công ích khác4229
24Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
25Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
26Xây dựng nhà không để ở4102
27Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559
28Sản xuất các cấu kiện kim loại2511

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TITUS (Tên nước ngoài: TITUS CO., LTD), Mã số thuế: 3603824570, được thành lập ngày 16/09/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tổ 4B, ấp 5, Xã An Phước, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Hữu Nghĩa

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp