Ngành nghề kinh doanh

1Lập trình máy vi tính6201
2Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính6209
3Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan6311
4Cổng thông tin6312
5Xuất bản phần mềm5820
6Đại lý, môi giới, đấu giá4610
7Quảng cáo7310
8Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận7320
9Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
10Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
11Giáo dục nghề nghiệp8532
12Đào tạo cao đẳng8533
13Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559
14Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560
15Hoạt động tư vấn quản lý7020
16Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm7810
17Cung ứng lao động tạm thời7820

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÊ QUÝ ĐÔN, Mã số thuế: 3603808138, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 538 QL 51, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THẾ HÙNG, Số điện thoại: 02866593555, Địa chỉ: 538 QL 51, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH LIÊN MINH PHÁT GROUP

Mã số thuế: 0316262604

CÔNG TY TNHH LIÊN MINH NHA TRANG

Mã số thuế: 4201749195

CÔNG TY TNHH LIÊN MINH NABI

Mã số thuế: 0601179506

CÔNG TY TNHH LIÊN MINH KIẾN NGHIỆP

Mã số thuế: 1601532480

CÔNG TY TNHH LIÊN MINH HỢP TÁC KPT

Mã số thuế: 0314696525

CÔNG TY TNHH LIÊN MINH HƯƠNG

Mã số thuế: 0402002416

CÔNG TY TNHH LIÊN MINH HÀ TRANG

Mã số thuế: 0312149453

CÔNG TY TNHH LIÊN MINH HT

Mã số thuế: 5200906009

CÔNG TY TNHH LIÊN MINH DL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0401780653

CÔNG TY TNHH LIÊN MINH CÁT TƯỜNG

Mã số thuế: 0108974576

CÔNG TY TNHH LIÊN MINH BẮC GIANG

Mã số thuế: 2400859939

CÔNG TY TNHH LIÊN MAI

Mã số thuế: 0106107313

CÔNG TY TNHH LIÊN LỘC

Mã số thuế: 2801665553

CÔNG TY TNHH LIÊN LỘC THANH

Mã số thuế: 2802811052

CÔNG TY TNHH LIÊN LOAN PHÁT

Mã số thuế: 0314168317

CÔNG TY TNHH LIÊN LAM PHƯƠNG

Mã số thuế: 0314269795

CÔNG TY TNHH LIÊN KỲ

Mã số thuế: 0700840967

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT ĐẠI DƯƠNG

Mã số thuế: 0309977633

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT ĐÔNG Á

Mã số thuế: 0316683433

Tìm thông tin Doanh nghiệp