Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
2Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng1104
3Hoàn thiện công trình xây dựng4330
4Xây dựng công trình đường bộ4212
5Xây dựng công trình điện4221
6Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
7Khai thác, xử lý và cung cấp nước3600
8Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
9Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
10Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN WATER DRAGON, Mã số thuế: 3603808071, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 462C, đường Hồ Thị Hương, KP 2, Phường Xuân Hoà, Thành phố Long khánh, Đồng Nai

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PHÙNG THỊ THẬN, Số điện thoại: 0913874996, Địa chỉ: 462C, đường Hồ Thị Hương, KP 2, Phường Xuân Hoà, Thành phố Long khánh, Đồng Nai

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Khai thác, xử lý và cung cấp nước.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN WELOVE

Mã số thuế: 0109050312

CÔNG TY CỔ PHẦN WELMAX VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107856121

CÔNG TY CỔ PHẦN WELLTEK VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106021923

CÔNG TY CỔ PHẦN WELLMED VIÊÊT NAM

Mã số thuế: 0315373816

CÔNG TY CỔ PHẦN WELLINGTON POINT

Mã số thuế: 0315445838

CÔNG TY CỔ PHẦN WELL SHINE

Mã số thuế: 0315683247

CÔNG TY CỔ PHẦN WELL MERIT

Mã số thuế: 0316318328

CÔNG TY CỔ PHẦN WELL LIFE

Mã số thuế: 5901138820

CÔNG TY CỔ PHẦN WELL KINGDOM

Mã số thuế: 0312649921

CÔNG TY CỔ PHẦN WELFARE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105491764

CÔNG TY CỔ PHẦN WELCOM

Mã số thuế: 0108466910

CÔNG TY CỔ PHẦN WEKIT

Mã số thuế: 0108997816

CÔNG TY CỔ PHẦN WEIBO

Mã số thuế: 0108842241

CÔNG TY CỔ PHẦN WEHOUSE

Mã số thuế: 0315143467

CÔNG TY CỔ PHẦN WEHELP

Mã số thuế: 0109058142

CÔNG TY CỔ PHẦN WEHELP

Mã số thuế: 0109002005

CÔNG TY CỔ PHẦN WEGO

Mã số thuế: 0312735289

CÔNG TY CỔ PHẦN WEEZI DIGITAL

Mã số thuế: 0313460252

CÔNG TY CỔ PHẦN WEDRIVE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108048286

CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE 247

Mã số thuế: 0314709929

CÔNG TY CỔ PHẦN WEBPLUS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105521810

CÔNG TY CỔ PHẦN WEBM

Mã số thuế: 0313524509

CÔNG TY CỔ PHẦN WEBEST VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108507959

CÔNG TY CỔ PHẦN WEALTH MIND

Mã số thuế: 0316301807

CÔNG TY CỔ PHẦN WEALTH LEAD

Mã số thuế: 0315200122

CÔNG TY CỔ PHẦN WEALTH ART

Mã số thuế: 0315765919

CÔNG TY CỔ PHẦN WE24H

Mã số thuế: 0108873031

CÔNG TY CỔ PHẦN WE&ME;

Mã số thuế: 0316552624

CÔNG TY CỔ PHẦN WE ENTERTAINMENT

Mã số thuế: 0310578873

CÔNG TY CỔ PHẦN WE CREATE

Mã số thuế: 0313403695

CÔNG TY CỔ PHẦN WE CONSTRUCTION

Mã số thuế: 2300864893

CÔNG TY CỔ PHẦN WE CLEAN

Mã số thuế: 0315343561

CÔNG TY CỔ PHẦN WE BUY YOU HOME

Mã số thuế: 0315242122

CÔNG TY CỔ PHẦN WE ARE BEX

Mã số thuế: 0315697761

CÔNG TY CỔ PHẦN WDECOR

Mã số thuế: 0315159530

CÔNG TY CỔ PHẦN WCREATE

Mã số thuế: 0314380225

CÔNG TY CỔ PHẦN WAYTECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109321587

CÔNG TY CỔ PHẦN WAWA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314502480

CÔNG TY CỔ PHẦN WAVE HOUSE

Mã số thuế: 0315079500

CÔNG TY CỔ PHẦN WATTYL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314583803

CÔNG TY CỔ PHẦN WATSUP

Mã số thuế: 0316705895

CÔNG TY CỔ PHẦN WATEXCO

Mã số thuế: 0314085903

CÔNG TY CỔ PHẦN WATERMARK

Mã số thuế: 0107286337

Tìm thông tin Doanh nghiệp