Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
2Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác46201
3Bán buôn hoa và cây46202
4Bán buôn động vật sống46203
5Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản46204
6Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)46209
7Bán buôn gạo46310
8Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
9Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan52101
10Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)52102
11Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác52109
12Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông8531
13Giáo dục trung học cơ sở85311
14Giáo dục trung học phổ thông85312
15Giáo dục nghề nghiệp8532
16Giáo dục trung cấp chuyên nghiệp85321
17Giáo dục văn hoá nghệ thuật85520
18Giáo dục khác chưa được phân vào đâu85590
19Dịch vụ hỗ trợ giáo dục85600
20Dạy nghề85322
21Đào tạo cao đẳng85410
22Đào tạo đại học và sau đại học85420
23Giáo dục thể thao và giải trí85510

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Cửu Phúc Thiên (Tên nước ngoài: Cuu Phuc Thien Investment And Education Development Company Limited), Mã số thuế: 3603769231, được thành lập ngày 20/11/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 847/65, khu phố 1, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Bùi Thị Xuyên

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp