Ngành nghề kinh doanh

1May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)1410
2Sản xuất sản phẩm từ da lông thú1420
3Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú1511
4Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm1512
5Sản xuất giày dép1520
6In ấn1811
7Dịch vụ liên quan đến in1812
8Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
9Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
10Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
11Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ4782
12Sửa chữa giày, dép, hàng da và giả da9523

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH LONG PHÁT, Mã số thuế: 3603755038, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại A1/123A, KP 1, Phường Tân Vạn, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LÊ HOÀNG LONG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: In ấn.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH ĐẠI

Mã số thuế: 0314421369

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH ĐIỆP

Mã số thuế: 3602469524

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH Ý

Mã số thuế: 3603276589

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH ÂN

Mã số thuế: 0313704068

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH ÁNH

Mã số thuế: 0401481124

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH YẾN

Mã số thuế: 0311751295

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH YB

Mã số thuế: 5200905453

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH WINDOW

Mã số thuế: 5801269957

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH VƯƠNG

Mã số thuế: 0313285515

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH VIỆT TRÌ

Mã số thuế: 2600922722

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106145372

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH VIỆT BẮC

Mã số thuế: 4700225662

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH VI NA

Mã số thuế: 3603646624

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH UY

Mã số thuế: 0313846305

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH TƯỜNG

Mã số thuế: 3502235970

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH TÂN

Mã số thuế: 1801328228

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH TRÍ

Mã số thuế: 0311022214

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH TRÂN

Mã số thuế: 3702446129

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH TRUNG

Mã số thuế: 0313493811

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH TOÀN

Mã số thuế: 2500603578

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH TMT

Mã số thuế: 2300599589

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH THẢO

Mã số thuế: 4101542207

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH THƯƠNG

Mã số thuế: 3603656005

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH THƯ ART

Mã số thuế: 4400882265

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH TH

Mã số thuế: 2802801495

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH THU

Mã số thuế: 0311628943

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH THIÊN CÁT

Mã số thuế: 3901158580

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH THANH

Mã số thuế: 3901283077

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH T&T;

Mã số thuế: 0316779992

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH SÀI GÒN

Mã số thuế: 0311915289

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH QUÂN

Mã số thuế: 0310384412

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH PT

Mã số thuế: 2600967427

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH PHÚC VINA

Mã số thuế: 0801352596

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH PHÚC THẮNG

Mã số thuế: 2700794023

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH PHÚC HƯNG

Mã số thuế: 0401953313

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH PHÁT

Mã số thuế: 0201058112

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH PHONG

Mã số thuế: 3602825490

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH PHI

Mã số thuế: 0401506876

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH PHARMA

Mã số thuế: 0316377122

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH NHẤT

Mã số thuế: 0107451502

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH NHÂN

Mã số thuế: 3001756348

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH NHI

Mã số thuế: 0401754678

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH NHA TRANG

Mã số thuế: 4201723655

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH NGỌC

Mã số thuế: 3701699896

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH NGỌC

Mã số thuế: 2300542751

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH MẬU

Mã số thuế: 3603478923

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH LS

Mã số thuế: 2802743363

Tìm thông tin Doanh nghiệp