Ngành nghề kinh doanh

1Giáo dục văn hoá nghệ thuật8552
2Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông8531
3Hoạt động của các cơ sở thể thao9311
4Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận7320
5Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
6Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí7721
7Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559
8Quảng cáo7310
9Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
10Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
11Giáo dục thể thao và giải trí8551
12Hoạt động tư vấn quản lý7020
13Giáo dục nghề nghiệp8532
14Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560
15Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao9312

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN DOANH NHÂN TOÀN CẦU (Tên nước ngoài: GLOBAL BUSINESS ACADEMY JSC), Mã số thuế: 3603754877, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 120/68/39 Lê Thoa, KP 6, Phường Tân Tiến, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trần Đình Trọng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN PE

Mã số thuế: 0316484798

CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN NETPRO

Mã số thuế: 0104618697

CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN NETPRO

Mã số thuế: 0103045968

CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN IT

Mã số thuế: 0108733789

CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN IDREAM

Mã số thuế: 0108688825

CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN IDEAS

Mã số thuế: 0401596164

CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN IDC

Mã số thuế: 0109634156

CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN FX

Mã số thuế: 0109080973

Tìm thông tin Doanh nghiệp