Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI NHÁNH QUẬN 1- CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC KIM OANH, Mã số thuế: 3603731478-010, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 138-140 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thị Ánh

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CHI NHÁNH QUẬN 12 - CÔNG TY TNHH BIOGREEN

Mã số thuế: 0315253276-001

CHI NHÁNH QUẬN 11 CÔNG TY TNHH BOBAPOP

Mã số thuế: 0312301838-005

CHI NHÁNH QUẬN 10 - CÔNG TY TNHH BOBAPOP

Mã số thuế: 0312301838-002

CHI NHÁNH QUẬN 10 - CÔNG TY CP SANG MOBILE

Mã số thuế: 0315229121-003

Tìm thông tin Doanh nghiệp