Ngành nghề kinh doanh

1Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ1610
2Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác1621
3Sản xuất đồ gỗ xây dựng1622
4Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện1629
5Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế3100
6Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
7Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
8Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH EASTMARK HOME DESIGN FURNITURE (Tên nước ngoài: EASTMARK HOME DESIGN FURNITURE CO.,LTD), Mã số thuế: 3603727591, được thành lập ngày 04/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Nằm trong CTY TNHH Đồ Gia Dụng Ngọc Sinh VN Đường ĐT 767, Kh, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Ou, Huei-Rong

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH EASYMONEY

Mã số thuế: 0315414276

CÔNG TY TNHH EASYLIFE STYLE

Mã số thuế: 3702847498

CÔNG TY TNHH EASYHOME

Mã số thuế: 0314140664

CÔNG TY TNHH EASYDEW VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316124428

CÔNG TY TNHH EASYCLEAN LAUNDRY

Mã số thuế: 0315340634

CÔNG TY TNHH EASYBOX

Mã số thuế: 0316528685

CÔNG TY TNHH EASYBOOK.COM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313804369

CÔNG TY TNHH EASYBIZ VIỆT NAM

Mã số thuế: 0104989557

CÔNG TY TNHH EASY2WEB

Mã số thuế: 0315519913

CÔNG TY TNHH EASY2GET

Mã số thuế: 0313630680

CÔNG TY TNHH EASY1

Mã số thuế: 0316285577

CÔNG TY TNHH EASY-TEK VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313859583

CÔNG TY TNHH EASY WEB

Mã số thuế: 0314263049

CÔNG TY TNHH EASY VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106142068

CÔNG TY TNHH EASY VISA

Mã số thuế: 0316167541

CÔNG TY TNHH EASY VINA

Mã số thuế: 3702638776

CÔNG TY TNHH EASY VIETNAM TRIP

Mã số thuế: 0315617935

CÔNG TY TNHH EASY TRAVEL

Mã số thuế: 0312756842

CÔNG TY TNHH EASY TRANSFER

Mã số thuế: 0315433416

CÔNG TY TNHH EASY TOUR

Mã số thuế: 0315326929

CÔNG TY TNHH EASY TIGER

Mã số thuế: 0315831752

CÔNG TY TNHH EASY TIGER TRADING

Mã số thuế: 0315321624

CÔNG TY TNHH EASY TECH TRANSPORT

Mã số thuế: 0313514878

CÔNG TY TNHH EASY SOLUTIONS

Mã số thuế: 0315084130

CÔNG TY TNHH EASY RIDER SAIGON

Mã số thuế: 0316912394

CÔNG TY TNHH EASY PEASY VIETNAMESY

Mã số thuế: 0109482087

CÔNG TY TNHH EASY ONLINE

Mã số thuế: 0313299081

CÔNG TY TNHH EASY NT GROUP

Mã số thuế: 4201894234

CÔNG TY TNHH EASY MONDAY GLOBAL

Mã số thuế: 0316800838

CÔNG TY TNHH EASY LOCK MARKETING

Mã số thuế: 0312876346

CÔNG TY TNHH EASY LIVING

Mã số thuế: 0316862055

CÔNG TY TNHH EASY LET'S GO

Mã số thuế: 0313861487

CÔNG TY TNHH EASY IMPORT FROM VIETNAM

Mã số thuế: 0104573816

CÔNG TY TNHH EASY GROW

Mã số thuế: 5801419296

CÔNG TY TNHH EASY GO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106256548

CÔNG TY TNHH EASY GLOBAL VINA

Mã số thuế: 3702777434

CÔNG TY TNHH EASY GAME

Mã số thuế: 0109633145

CÔNG TY TNHH EASY EXPORT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0104504932

CÔNG TY TNHH EASY CALL

Mã số thuế: 0316021052

CÔNG TY TNHH EASY BUSY BOARDS

Mã số thuế: 0316419527

CÔNG TY TNHH EASY ACCESS TECHNOLOGY

Mã số thuế: 0315353506

CÔNG TY TNHH EAST

Mã số thuế: 0316216968

CÔNG TY TNHH EASTWOOD GIA LAI

Mã số thuế: 5901173166

CÔNG TY TNHH EASTWEST CONSULTANTS

Mã số thuế: 0315304033

CÔNG TY TNHH EASTSEA STAR SERVICES

Mã số thuế: 0316449391

CÔNG TY TNHH EASTPOINT

Mã số thuế: 0313814550

CÔNG TY TNHH EASTPEARL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105900738

Tìm thông tin Doanh nghiệp