Ngành nghề kinh doanh

1In ấn1811
2Dịch vụ liên quan đến in1812
3Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
4Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
5Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4761
6Quảng cáo7310
7Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
8Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp8211
9Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác8219
10Dịch vụ đóng gói8292

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH IN 365 (Tên nước ngoài: 365 PRINT CO.,LTD), Mã số thuế: 3603727305, được thành lập ngày 04/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 7B, Tổ 12, Khu phố 10, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thị Bích Hường

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: In ấn.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ KHÁNH YẾN

Mã số thuế: 0315341211

CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ HỒNG HƯƠNG

Mã số thuế: 0106455423

CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ HÀ LINH

Mã số thuế: 0106135575

CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ HÀ AN

Mã số thuế: 0107792943

CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ HOÀNG MAI

Mã số thuế: 0107552980

CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ HOÀNG GIA

Mã số thuế: 2300772000

CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ GIANG MINH

Mã số thuế: 0310538447

CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ FENG YUN

Mã số thuế: 0801267245

CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ DUY PHÚ

Mã số thuế: 0314464718

CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ DUY PHÁT

Mã số thuế: 0314586917

CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ DUY HƯNG

Mã số thuế: 0315141357

CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ CƯỜNG PHÁT

Mã số thuế: 1801163047

CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ BẢO VÂN

Mã số thuế: 0314198826

CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ BẢO KHÁNH

Mã số thuế: 0313137041

CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ BÍNH THÀNH

Mã số thuế: 0315429875

CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ BÁCH NGỌC

Mã số thuế: 0107758741

CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ BMC

Mã số thuế: 0106376267

CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ ANH TUẤN

Mã số thuế: 0402085719

CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ ANH THƯ

Mã số thuế: 0316551099

CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ AN LỘC

Mã số thuế: 0312579872

CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ AN KHÁNH HÀ

Mã số thuế: 0312051056

CÔNG TY TNHH IN ATM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107446929

CÔNG TY TNHH IN ANH TUẤN

Mã số thuế: 1001119190

CÔNG TY TNHH IN ANH MINH

Mã số thuế: 1001190443

CÔNG TY TNHH IN ANH HÀO

Mã số thuế: 0311896999

CÔNG TY TNHH IN ANH HUY LABEL

Mã số thuế: 0312636369

CÔNG TY TNHH IN ANH CHI

Mã số thuế: 0109641594

CÔNG TY TNHH IN AN THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 3603662489

CÔNG TY TNHH IN AN PHƯỚC THỊNH

Mã số thuế: 0313289460

CÔNG TY TNHH IN AN PHÚ THÁI

Mã số thuế: 0108666476

CÔNG TY TNHH IN AN PHÁT

Mã số thuế: 0313879124

CÔNG TY TNHH IN AN NHIÊN

Mã số thuế: 0314325506

CÔNG TY TNHH IN AN BÌNH MINH

Mã số thuế: 0104675085

CÔNG TY TNHH IN AN BÌNH MINH

Mã số thuế: 0104010801

CÔNG TY TNHH IN ALPHA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106331315

CÔNG TY TNHH IN AD

Mã số thuế: 0316772299

CÔNG TY TNHH IN 3D VŨ LÊ

Mã số thuế: 0108570083

CÔNG TY TNHH IN 3D VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106830762

CÔNG TY TNHH IN 3D PLUS

Mã số thuế: 0313500829

CÔNG TY TNHH IN 3D LONGTHUYTOYS

Mã số thuế: 0315340810

Tìm thông tin Doanh nghiệp