Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn thực phẩm4632
2Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
3Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4711
4Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
5Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
6Dịch vụ ăn uống khác5629

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ĐỨC TRÍ (Tên nước ngoài: DUC TRI FOOD COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 3603727231, được thành lập ngày 02/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 23, KP 3, Phường Tam Hòa, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Huỳnh Thị Ngọc Thu

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn thực phẩm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TIAN LONG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0201953877

CÔNG TY TNHH TIAN LI AUTO ACCESSORY

Mã số thuế: 0314670206

CÔNG TY TNHH TIAMO

Mã số thuế: 0314468568

CÔNG TY TNHH TIAMO CAFE

Mã số thuế: 0313720380

CÔNG TY TNHH TIADREAM

Mã số thuế: 0311901399

CÔNG TY TNHH TIA UV

Mã số thuế: 0314386989

CÔNG TY TNHH TIA TIA CHỚP

Mã số thuế: 3603473146

CÔNG TY TNHH TIA SÁNG

Mã số thuế: 1701347065

CÔNG TY TNHH TIA SÁNG T & J

Mã số thuế: 3702875833

CÔNG TY TNHH TIA SAO SÁNG

Mã số thuế: 4601072729

CÔNG TY TNHH TIA NẮNG XANH

Mã số thuế: 0312791205

CÔNG TY TNHH TIA NẮNG SOLAR

Mã số thuế: 1101961146

CÔNG TY TNHH TIA NẮNG HỒNG

Mã số thuế: 0312785240

CÔNG TY TNHH TIA NẮNG AURORA

Mã số thuế: 0202111390

CÔNG TY TNHH TIA GAMMA

Mã số thuế: 0314652863

CÔNG TY TNHH TIA CHỚP ĐỒNG NAI

Mã số thuế: 3603741187

CÔNG TY TNHH TIA CHỚP 24

Mã số thuế: 3603794502

CÔNG TY TNHH TI2 SHIPPING VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314039022

CÔNG TY TNHH TI Ô GROUP

Mã số thuế: 0315313302

CÔNG TY TNHH TI TI VIỆT NAM

Mã số thuế: 2400648381

CÔNG TY TNHH TI TI ONE

Mã số thuế: 0316505487

CÔNG TY TNHH TI TI BO

Mã số thuế: 3502451788

CÔNG TY TNHH TI TAN

Mã số thuế: 1401300806

CÔNG TY TNHH TI SÀI GÒN

Mã số thuế: 0313351623

CÔNG TY TNHH TI SUN

Mã số thuế: 0316155306

CÔNG TY TNHH TI NY COM

Mã số thuế: 0312624349

CÔNG TY TNHH TI NO LÂM ĐỒNG

Mã số thuế: 5801247664

CÔNG TY TNHH TI NO - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI

Mã số thuế: 0304315788-003

CÔNG TY TNHH TI NEWYORK BEAUTY & CLINIC

Mã số thuế: 0316139576

CÔNG TY TNHH TI KI LOGISTICS GROUP

Mã số thuế: 0315794691

CÔNG TY TNHH TI EM

Mã số thuế: 0313163669

CÔNG TY TNHH TI DA

Mã số thuế: 0312303151

CÔNG TY TNHH TI BI

Mã số thuế: 5801420774

CÔNG TY TNHH TI BA

Mã số thuế: 0310358363

CÔNG TY TNHH THỰC ĐƠN Á ÂU

Mã số thuế: 0314679142

CÔNG TY TNHH THỰC ĐƠN VIỆT

Mã số thuế: 0107499039

CÔNG TY TNHH THỰC VI TIÊN

Mã số thuế: 0105282150

CÔNG TY TNHH THỰC TẾ ẢO HORUS

Mã số thuế: 0107492964

CÔNG TY TNHH THỰC THẨM UFO

Mã số thuế: 0313885992

CÔNG TY TNHH THỰC THẢO

Mã số thuế: 4001107673

CÔNG TY TNHH THỰC THÚY

Mã số thuế: 2802387115

CÔNG TY TNHH THỰC THU

Mã số thuế: 0108780073

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM Ố Ồ

Mã số thuế: 0315673778

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ƯU VIỆT

Mã số thuế: 0313906949

Tìm thông tin Doanh nghiệp