Ngành nghề kinh doanh

1Trồng rừng và chăm sóc rừng0210
2Khai thác gỗ0220
3Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ1610
4Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác1621
5Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện1629
6Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ2012
7Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại2592
8Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu2599
9Sửa chữa máy móc, thiết bị3312
10Xây dựng nhà để ở4101
11Xây dựng nhà không để ở4102
12Xây dựng công trình đường bộ4212
13Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
14Xây dựng công trình công ích khác4229
15Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
16Phá dỡ4311
17Chuẩn bị mặt bằng4312
18Lắp đặt hệ thống điện4321
19Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
20Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
21Hoàn thiện công trình xây dựng4330
22Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
23Đại lý, môi giới, đấu giá4610
24Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
25Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
26Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
27Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
28Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
29Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
30Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
31Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
32Vận tải hành khách đường bộ khác4932
33Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
34Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
35Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
36Dịch vụ ăn uống khác5629
37Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
38Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
39Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
40Cho thuê xe có động cơ7710

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN ĐỨC ĐẠI PHÁT, Mã số thuế: 3603727224, được thành lập ngày 02/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 277, ấp Bình Lâm, Xã Lộc An, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Tiến Lợi

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CENTER

Mã số thuế: 0108537777

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDV

Mã số thuế: 5701982057

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDT

Mã số thuế: 0108438416

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CC

Mã số thuế: 0316095255

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CBC

Mã số thuế: 0313717010

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CASS

Mã số thuế: 2400810901

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CASA

Mã số thuế: 0312471251

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG C.T

Mã số thuế: 0107534501

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG C.F.C

Mã số thuế: 0601159644

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG C&B

Mã số thuế: 0108608121

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG C BHI

Mã số thuế: 0106344191

Tìm thông tin Doanh nghiệp