Ngành nghề kinh doanh

1In ấn1811
2Dịch vụ liên quan đến in1812
3Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại2592
4Sản xuất linh kiện điện tử2610
5Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính2620
6Lắp đặt hệ thống điện4321
7Đại lý, môi giới, đấu giá4610
8Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
9Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm4651
10Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652
11Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
12Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
13Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
14Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
15Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
16Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
17Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính6209
18Quảng cáo7310
19Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
20Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
21Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi9511
22Sửa chữa thiết bị liên lạc9512

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH NGUYỄN TIẾN HÙNG, Mã số thuế: 3603677904, được thành lập ngày 24/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 216, KP 2, Phường An Hoà, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN TIẾN HÙNG, Số điện thoại: 0908927953, Địa chỉ: Số 216, KP 2, Phường An Hoà, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH NGUYỄN TRỌNG & KKC

Mã số thuế: 5400486295

CÔNG TY TNHH NGUYỄN TRỊNH GIA

Mã số thuế: 0311789965

CÔNG TY TNHH NGUYỄN TRẦN

Mã số thuế: 5800877254

CÔNG TY TNHH NGUYỄN TRẦN VI NA

Mã số thuế: 0315599813

CÔNG TY TNHH NGUYỄN TRẦN TÂN

Mã số thuế: 5801097063

CÔNG TY TNHH NGUYỄN TRẦN TRANG TH

Mã số thuế: 2802501798

CÔNG TY TNHH NGUYỄN TRẦN TIỆP

Mã số thuế: 2802499154

CÔNG TY TNHH NGUYỄN TRẦN PB

Mã số thuế: 2500546344

CÔNG TY TNHH NGUYỄN TRẦN GIA HUY

Mã số thuế: 5801276672

CÔNG TY TNHH NGUYỄN TRẦN DI

Mã số thuế: 0312195160

CÔNG TY TNHH NGUYỄN TRƯỜNG.NT

Mã số thuế: 3401055153

CÔNG TY TNHH NGUYỄN TRƯỜNG PHÁT

Mã số thuế: 3602255307

CÔNG TY TNHH NGUYỄN TRƯỜNG HẢI

Mã số thuế: 3603818922

CÔNG TY TNHH NGUYỄN TRƯỜNG BIÊN

Mã số thuế: 3702280265

CÔNG TY TNHH NGUYỄN TRƯƠNG HOÀNG

Mã số thuế: 0401996973

CÔNG TY TNHH NGUYỄN TRƯƠNG AN PHÁT

Mã số thuế: 5801377102

CÔNG TY TNHH NGUYỄN TRÚC NHI

Mã số thuế: 3502432506

CÔNG TY TNHH NGUYỄN TRÙNG DƯƠNG

Mã số thuế: 1701893561

CÔNG TY TNHH NGUYỄN TRÍ TÂN AN

Mã số thuế: 3702370494

CÔNG TY TNHH NGUYỄN TRÍ THIỆN

Mã số thuế: 0106127140

CÔNG TY TNHH NGUYỄN TRÌ

Mã số thuế: 5801183379

CÔNG TY TNHH NGUYỄN TRUỜNG KHÁNH

Mã số thuế: 3901279169

CÔNG TY TNHH NGUYỄN TRUNG VIỆT

Mã số thuế: 0316656944

CÔNG TY TNHH NGUYỄN TRUNG THỰC

Mã số thuế: 5801267452

CÔNG TY TNHH NGUYỄN TRUNG NGUYÊN

Mã số thuế: 1000945733

CÔNG TY TNHH NGUYỄN TRUNG NGHĨA

Mã số thuế: 3502330261

CÔNG TY TNHH NGUYỄN TRUNG KỲ

Mã số thuế: 0315521302

CÔNG TY TNHH NGUYỄN TRUNG KIÊN

Mã số thuế: 5701639121

CÔNG TY TNHH NGUYỄN TRIỀU ĐẠI

Mã số thuế: 0313668405

CÔNG TY TNHH NGUYỄN TRANSPORT

Mã số thuế: 5701757534

CÔNG TY TNHH NGUYỄN TRANG

Mã số thuế: 0109331987

CÔNG TY TNHH NGUYỄN TOÀN

Mã số thuế: 6300119800

CÔNG TY TNHH NGUYỄN TOÀN TRUCK

Mã số thuế: 0316760208

CÔNG TY TNHH NGUYỄN TOÀN THẮNG

Mã số thuế: 2801516512

CÔNG TY TNHH NGUYỄN TOÀN PHÁT

Mã số thuế: 3603188646

CÔNG TY TNHH NGUYỄN TIẾT 68

Mã số thuế: 1801411934

CÔNG TY TNHH NGUYỄN TIẾN

Mã số thuế: 5701389792

CÔNG TY TNHH NGUYỄN TIẾN

Mã số thuế: 3100702914

CÔNG TY TNHH NGUYỄN TIẾN TÚ

Mã số thuế: 5400468923

CÔNG TY TNHH NGUYỄN TIẾN THẮNG

Mã số thuế: 0312472199

CÔNG TY TNHH NGUYỄN TIẾN PHÁT L.A

Mã số thuế: 1101791046

CÔNG TY TNHH NGUYỄN TIẾN KHOA

Mã số thuế: 3602817919

Tìm thông tin Doanh nghiệp